Valitsus kiitis heaks keskkonnaasutuste liitmise

Keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt kinnitas, et asutuste liitmine tõttu koondamisi ei tule.

FOTO: Keskkonnaministeerium

Valitsus kiitis heaks ja otsustas saata Riigikogusse 39 seaduse muutmise eelnõu, mis on vajalik keskkonnaameti ja keskkonnainspektsiooni liitmiseks.

„Keskkonnaameti ja keskkonnainspektsiooni liitmise eesmärk on luua tugev asutus, mis oleks keskkonnaküsimustes asjatundlik partner nii Eesti inimestele, ettevõtetele kui ka teistele riigiasutustele,“ ütles keskkonnaminister Siim Kiisler.

Ühendasutuse loomisel lähtutakse põhimõtetest, et tulevane asutus peab olema esindatud kõikides maakondades ning tagatud peab olema ööpäevaringne valveteenistus. Kindlasti peab pärast asutuste ühendamist olema tagatud ka järelevalve sõltumatus.

Asutuste ühendamisel viiakse mõlema asutuse praegused ülesanded üle uude asutusse ning kahe asutuse eelarved, sealhulgas palgafondid, liidetakse ühendasutuse eelarveks.

„Sisuvaldkonna töökohad tuuakse uude asutusse täies mahus üle, koondamisi ei tule. Tugifunktsioonid oleme kavandanud paigutada kokku viide osakonda. Põhjalikum tööülesannete analüüs võtab aga veidi aega ning loodame tugiosakondade suuruse paika saada oktoobris,“ selgitas keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt.

Keskkonnaameti ja keskkonnainspektsiooni tegevuses on kattuvaid või sarnaseid ülesandeid. Keskkonnaameti ülesanne on viia ellu riigi keskkonnakasutuse, looduskaitse ja kiirgusohutuse poliitikat. Muu hulgas väljastab amet keskkonnalube. Nende lubade alusel kontrollib Keskkonnainspektsioon looduskeskkonna kaitseks kehtestatud seaduste ja normide järgimist. Asutuste liitmine loob võimalused põimunud ülesandeid paremini täita. Samas teeb see lihtsamaks keskkonnaasju ajava tavakodaniku suhtlemise riigiga.

Mõlemas asutuses on viimastel aastatel tõhususe nimel muudetud töökorraldust ja struktuuri, kuid eraldiseisvate asutustena tulevad piirid ette.

Lähiajal kuulutab riigikantselei välja ka konkursi uue asutuse peadirektori leidmiseks. Eesmärk on, et ühendasutus alustab tööd tuleva aasta 1. jaanuarist.

Tagasi üles