Suurimad summad seekordsest katuserahast lähevad Värskasse

Värska aleviku praegune kiigeplats kujundatakse ümber väljakuks, mida hakkab ilmestama valitsuselt 250 000 eurot katuseraha saanud Petserimaa vabadus­sammas. 

FOTO: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

Valitsus jagas järgmise aasta riigieelarve eelnõus nii-öelda katuserahaks üle 25 miljoni euro. Sellest 400 000 eurot eraldati Värska sadama ja promenaadi ehituseks ning 250 000 eurot vabadussamba rajamiseks samuti Värskasse.

Riigieelarve seletuskirjas leidub pikk tabel peakirjaga «Ülevaade täiendavatest vahenditest valitsemisalade lõikes». Lõuna-Eesti kolmes maakonnas sai toetust kokku viis objekti.

Lisaks eelmainitutele eraldas valitsus Antsla valla Suur-Boose järve supluskoha-puhke­ala korrastamiseks 100 000, Räpina mõisahoone remondiks 100 000 ja Põlva haigla sünnitusosakonnale 200 000 eurot.

Tagasi üles