Valga põhikoolis arutleti organisatsioonikultuuri üle

jaga E-post prindi artikkel saada vihje Loe ja lisa kommentaare

Valga põhikool

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

17. septembril peeti Valga põhikooli aulas kooli võtmeisikutele väärtuste ja organisatsioonikultuuri arenguseminari ESF projekti „Valga põhikooli arendamine ja kujundamine väärtuspõhiseks ja õppijakeskseks kogukonnakooliks“ raames.

Arenguseminarile kogunesid kokku 31 Valga Põhikooli võtmeisikut: töörühmade ja õpikogukondade juhid, TORE-õpilased, õpilasesindus, vallavalituse, vallavolikogu ning hoolekogu esindaja, kooli juhtkond.

Esmalt sai sõna kooli direktor Hannely Luik-Stogov, kes selgitas lühidalt, miks on oluline kooli kui organisatsiooni kultuuri ja väärtustega tegeleda. Seejärel juhatas päeva sisse OÜ Change Partners koolitaja Ekke Sööt ja palus nelja laudkonda jagatud osalejatel mõtiskleda selle üle, millise loomana näeme oma kooli praegu ja millise looma moodi võiks Valga Põhikool olla kolme aasta pärast.

Kolm laudkonda jõudsid järeldusele, et hetkel on meie kool kui organisatsioon nagu mitme peaga lohe – keha on küll üks, kuid pead vaatavad eri suundadesse, on erinevalt meelestatud. Tulevikuvisiooniks pakuti ühe peaga sõbralikku lohet, ühel korral kollast elevanti. Üks laudkond kujutas kooli praegu kutsikana, kellest võiks saada hunt kui karjaloom, kes kedagi karjast maha ei jäta.

Seejärel said osalejad arutleda selle üle, milline osa ja millised tegevused Valga põhikoolis vääriksid kindlasti säilitamist, mida tuleks vähendada ning mida juurde lisaks kavandada. Iga grupp valis enda laudkonnas kõige olulisemad tegurid. Säilitamist väärivad osalejate hinnangul kõige enam traditsioonilised üritused, mitmekesisus, õpihimu ja suhtumine, et iga inimene on oluline. Vähendama peaks üldist kriitikat, reeglite eiramist ja segadust, virisemist ning oma huvidest lähtuvalt kitsast maailmapilti. Soov on näha senisest enam vastutuse võtmist ja tunnetamist, kodu - kooli koostööd, ühiseid toimivaid väärtusi ning toimivat koostööd.

Edasi said kõik osalejad individuaalselt mõelda enda jaoks kolmele kõige olulisemale väärtusele ning sellele, millised on uskumused ja käitumised nende väärtuste taga. Järgnevalt sõnastati grupis olulised ja ühiseks väljakutseks olevad väärtuspõhimõtted või käitumised, mida võiksid kõik Valga põhikoolis järgida. Käitumised ja väärtuspõhimõtted pandi kirja värvilistele sedelitele ning sedelid aula seinale. Järgnes arutelu, millised põhimõtted ja kuidas grupeerida, mis on olulisem, mis vähe olulisem.

Ühiselt kaaluti ja sõeluti sedelid läbi ning jaotati kolme teemavaldkonda. Laudkondades pandi jälle pead kokku ja mõeldi, millised märksõnad ehk väärtused võiksid loetelu enim iseloomustada. Õpetaja Tiivi pakkus välja, et kolm tulpa väärtuspõhimõtteid võiksid seostuda meie kooli logo värvide ja kooliastmetega. Enamus haaras sellest mõttest kinni ja hakati väärtuspõhimõtteid sobitama Valga Põhikooli looga, kus esimene roheline kooliaste tähistab tärkamist, huvi äratamist ja kasvamist; teine kollane kooliaste soojust, mõistmist, hoolt ja kindlustunnet ning kolmas sinine kooliaste avatust, vabadust mõtelda, kuidas edasi minna.

Arenguseminari tulemus on esitatud järgneva tabelina, mille esimeses reas on laudkondade väljapakutud märksõnad, väärtused ning allpool grupeeritult olulisemad väärtuspõhimõtted ja käitumised.

Materjali, millega huvirühmades edasi tööd teha, kogunes arenguseminaril küllaga. Koolitajaga kohtub kooli juhtkond mentorluse raames juba 25. oktoobril väärtuspõhise juhtimise meistriklassi koolitusel, et koos edasi mõelda, millised on järgmised sammud Valga Põhikooli väärtuspõhiseks kogukonnakooliks arendamisel ja kujundamisel.

Projekti „Valga põhikooli arendamine ja kujundamine väärtuspõhiseks ja õppijakeskseks kogukonnakooliks“ raames läbiviidud arenguseminar viidi läbi ESF ja Eesti riigi toel tegevuse „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ elluviimiseks väljakuulutatud taotlusvooru „Kogukonda kaasav õpiüritus igas maakonnas ning Tallinna, Tartu, Narva ja Pärnu linnas“ raames.

Tagasi üles