Valgamaa ettevõtted ja ettevõtluse edendajad ootavad tunnustamist

Mulluse konkursi võitjad FOTO: Valga Maavalitsus

FOTO: Valga maavalitsus

Valgamaa Omavalitsuste Liit ja Valgamaa arenguagentuur kuulutasid välja konkursi «Valgamaa ettevõtluse auhind 2018». Sel moel soovitakse tunnustada ettevõtjaid ja ettevõtluse edendajaid.

Ettevõtluskonkursi võitjad valib esitatud nominentide seast välja Valgamaa Omavalitsuste Liidu moodustatud komisjon neljas kategoorias.

Aasta tootmisettevõtte tiitlile saab kandideerida ettevõte, keda iseloomustab stabiilsus, töötajasõbralikkus ja keskkonnateadlikkus.

Aasta teenindusettevõtte aunimetuse saab teenindusvaldkonnaga, tegelev firma, keda iseloomustavad kõrge teenindustase, teenuste mitmekülgsus, omanäolisus ja atraktiivsus.

Aasta startijaks pärjatakse ettevõte, mis on tegutsenud kuni kolm aastat ja mille tegevust iseloomustavad areng, uudsed tooted, teenused või ideed. Aegaarvestatakse konkursi väljakuulutamise seisuga.

Ettevõtluse edendaja kandidaat võib aga olla üksikisik, tegutsev ettevõte, kohalik omavalitsus või mittetulundusühendus, mis on märkimisväärselt aidanud kaasa ettevõtluse arengule Valgamaal.

Nominente on oodatud esitama asutused, organisatsioonid, ettevõtted ja eraisikud.

Ettepanekud koos põhjendusega saab esitada kuni 19. novembrini, saates elektroonilise ankeedi Säde Otsa e-posti aadressil märgusõnaga «Ettevõtluse auhind».

Konkurss korraldatakse kord aastas ning hindamise alus on nominendi 2018. aasta tegevus.

Esitatud kandidaatidel ei tohi esineda maksuvõlgnevusi riiklike maksude osas.

Komisjon hindab ja reastab kõik esitatud nominendid vastavalt kandidaadi ülesseadja põhjendustele ja konkursi kategooriale. Konkursikomisjonil on õigus anda välja ka eriauhindu.

Konkursi võitjaid ja nominente tunnustatakse 6. detsembril auhinnagalal hotellis Wagenküll. LEPM

Tagasi üles