Volikogu näitas tselluloositehasele punast tuld

Hiljuti saatis Setomaa vallavolikogu esimees Rein Järvelill Est-For Investile kirja, kus täpsustas valla volikogu positsiooni tehase suhtes.

FOTO: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

Setomaa vallavolikogu otsustas mitte toetada tselluloositehase rajamiseks mõeldud riigi eriplaneeringu laiendamist Setomaale.

Osaühing Est-For Invest saatis oktoobris Setomaa vallavolikogule avalduse, milles palus volikogul toetada riigi eriplaneeringu ja mõjude, sealhulgas keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamist Setomaa valla territooriumil.

«Planeeringu ja mõjude hindamise eesmärk on uurida, kas on võimalik kaaluda Setomaa valla territooriumile puidurafineerimistehase püstitamist ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamist,» oli kirjas avalduses.

Est-For teatas kirjas vallale, et avaldus on ajendatud mitmest asjaolust. Näiteks sellest, et ettevõte soovib koostöös vabariigi valitsuse ja kohalike omavalitsustega, sealhulgas koos Setomaa vallaga uurida, kas leidub võimalusi Eestisse nüüdisaegse puidurafineerimistehase rajamiseks. Plaanitava tehase rajamiseks on vajalik leida ligi 100 hektari suuruse pindalaga sobilik maa-ala. Vett saaks ettevõtte teatel sisse võtta Lämmijärvest ja puhastatud heitvee väljalask oleks võimalik planeerida Lämmijärve.

Hiljuti saatis Setomaa vallavolikogu esimees Rein Järvelill ettevõttele kirja, milles teatas, et Setomaa vald on algatanud menetluse valla uue üldplaneeringu koostamiseks.

«Üldplaneeringu protsess on avalik ning selle käigus on oodatud kõik ideed erinevate ehitusõiguste osas. Valla üldplaneeringu koostamine toimub koos keskkonnamõjude strateegilise hindamisega,» kirjutas Järvelill. «Seoses eeltooduga ei pidanud volikogu võimalikuks anda eelnevat kooskõlastust või toetust riigi eriplaneeringu objektide osas.» 

Tagasi üles