Kaido Tamberg: Otepää roll peab Lõuna-Eestis kasvama

Kaido Tamberg

FOTO: Arvo Meeks

Juba aasta on möödas haldusreformi kadalipu läbinud valdadel, kes nüüd üheks on saanud ja samas midagi omast alles jätnud. Kui matemaatikas on 1 + 1 = 2, siis haldusreformis see päris nii lihtne pole. Mida siis uus vald on võtnud ja mida jätnud; mida võitnud ja millest end ilma jätnud?

Otepää uue valla plussid on territooriumi ja haldusvõimekuse kasv, kogukondade lõimumisprotsessi algus ning võimalus anda piirkonnale uut särtsu juurde. See kant peab tagasi saama praegusest oluliselt suurema rolli omariikluse arendamisel ja eestluse edendamisel.

Mida on uus võim selle aastaga teinud? Vähe on lilli, millel ilmub mullast esmalt õis ja seejärel kasvab järele ülejäänud taim. Ikka tuleb taimel lasta idust võrsuda, et õit näha. Nii on iga uue asjaga: tuleb anda aega adraseadmiseks. Atra on meil hoitud juba üksjagu siingi. Aasta jooksul oleme eesmärgiks seadnud korrastada valla asutuste struktuure ning tasakaalustanud ühinemisjärgset eelarvet.

Uue hingamise on saanud kultuurielu ja selle korraldus, uued lahendused on kohe tulemas raamatukogunduses, noorsootöös ja sotsiaalvaldkonnas. Muudatused on vajalikud juba ainuüksi teistmoodi olukorra tõttu uues vallas ja need peavad vastama ka elu üldistele arengutele.

Raamatukogud ühendatakse elanike parema ja mitmekülgsema teenindamise nimel. Ükski olemasolev raamatukogu ära ei kao, aga neist saavad muidki teenuseid pakkuvad külakeskused. Lisaks lugemispaigale ka kohvikud, teenusepunktid, päevakeskused, interneti- ja postipunktid vastavalt vajadustele.

Vald on saanud raha ka Otepääle erihoolekandeteenuste 17-kohalise maja ehitamiseks, et täita riigi tellimusi. Sotsiaalmaja hinnasilt on umbes 500 000 eurot. Pikalt veninud Puka uue koolihoone ehitamises oleme saavutanud lõpuks läbimurde, sellega toome umbes 2 miljonit eurot Puka kogukonda.

Aasta jooksul oleme suutnud korrastada pool seni halvemas seisus olnud lasteaedadest (Otepää ja Keeni) ajakohasteks ja hubasteks, tõstetud ja ühtlustatud lasteaednike palka ja lasteaedade varustatust. Saavutatud on ka lasteaiakohtade olemasolu oma elanike tarbeks. Juba praegu on vald lasteaedade heaoluks investeerinud üle 1,4 miljoni euro.

Oluline on taastada ka poliitilise ebastabiilsuse tõttu lõhutud usaldusliin ning kontakt elanike ja vallavõimu vahel.

Oleme toetanud jõuliselt kohalikku algatust Pukas, Otepääl ja Sangastes ning aidatud kogukondade oma-algatusi ellu viia.

Raha on hangitud ka uue linnasüdame kujundamiseks talvepealinna ja sinna panustab vald ja Euroopa Liit kokku üle 1,6 miljoni euro. Peaaegu täielikult oleme saanud välja ehitatud linna keskkütte, kaasates KIKi raha.

Järgnevate aastate jooksul ehitatakse vallas tormiliselt. Valmivad talvepealinna keskväljak ja lipuväljak, Puka kool ja puhasti. Valmiva teedehoiu kava järgi hakatakse korrastama valla teid. Nõuni asula saab kõnnitee ja valgustuse ning mänguväljakud ning koos arendajatega ehitatakse välja Nõuni järve rand.

Sisse on antud toetusetaotlus valla asulate tänavavalgustuse moderniseerimiseks. Koostöös erasektori ja riigiga otsime lahendust Otepääle 30 korteriga uue rendimaja ehitamiseks. Valmimas on uus tervisekeskus, mille ümber on kavas luua toetav satelliitterviseteenuste süsteem ja päevakeskused nii erivajadustega inimestele kui ka eakatele.

Ees ootavad ideekonkursid valla külade ja Otepää linnaruumi visuaalseks kujundamiseks ning Linnamäe ala planeerimiseks. Samuti on ette valmistamisel projektid Pühajärve pargi ja rannaala ajakohastamiseks. Kuulame maad ka ühe suure rahvusvahelist mõõtu kultuuriobjekti maaletoomiseks Otepääle. Sangaste lossikompleksis on aga valmimas piirkonna uusim ja suurim pereturismikeskus. Plaane on meil palju, loodame kõigiga ka jõudumööda hakkama saada.

Nii-öelda betooni juurest pehmele poolele minnes on suurim katsumus stardifaasis olev haridusreform vallas. Hariduse tasemest algab kõik ja selle kvaliteeti võtame väga tõsiselt. Ees ootab ka sotsiaalreform, millega tahame nii otse kui kaude tuua hoolekande inimesele lähemale. Loome uued toetused ja muudame olemasolevad paindlikumaks.

Pikalt veninud Puka uue koolihoone ehitamises oleme saavutanud lõpuks läbimurde, sellega toome umbes 2 miljonit eurot Puka kogukonda.

Haldusreformist tekkinud muudatustega harjumine võtab aega ning eks see ole loomulik, et segadust on üksjagu. Igasugused kuulujutud on kärmed liikuma ning sageli ei saagi tavakodanik aru, mis on õige ja mis vale. Pahatihti võivad taolised jutud kahjustada ka Otepää mainet tervikuna. Kindlasti saab vallavõim sellest üle oma suhtluskanaleid arendades, et info otse ja kõverpeeglita rahvani jõuaks. Niisiis on väga oluline aus suhtlus inimestega.

Pean tunnistama, et sundliidetav Puka on paras pähkel pureda oma vastuolulise olukorraga. Siinkohal ei ole see etteheide Puka kogukonnale, vaid nende endise valla juhtimiskollapsile ja selle põhjustajatele. Samuti riigi rabistamisele ja käkerdamisele sundliitmisega seoses. Aga saame ka sellest üle. Huvitaval kombel pole seni suuri probleeme kogukondade omavahelises suhtluses ja lõimumisel. Tähendab, et uuega on harjuma hakatud.

Otepää osa Lõuna-Eesti asjaajamistes peab kasvama. Et saavutada suuremat, tuleb seada suuremad eesmärgid. Meie eesmärk on viia Otepää Lõuna-Eestis ja kogu riigis lipulaevaks oma elanike heaolu, väärikuse ja nii riikliku kui ka kodukoha patriotismi edendamisel. Eesmärk on nüüdisajastada linna- ja vallaruum, haridus- ja haldusasutused. Tahame luua uued ja ajakohased demokraatia toimimismudelid, jaotades otsustusõigust ja vastutust kogukonnaga. Soovime tuua valda uusimaid tehnoloogiaid ja metoodikaid nii hariduses kui ka muudel elualadel. Oluline on taastada ka poliitilise ebastabiilsuse tõttu lõhutud usaldusliin ning kontakt elanike ja vallavõimu vahel. See ei ole kerge ja kiire ülesanne, aga sinnani tuleb kolme aastaga jõuda.

Haldusreform läks Otepääl suurepäraselt ja sugugi mitte lootusetult. Esimene aasta on kulunud reformijärgsele korrastamisele ja tasakaalustamisele. Alustatud on ka uue rajamisega, mis kogub alles hoogu. Koondunud kogukonna eneseusk kasvab ja oleme valmis veelgi pikemalt naabrite eest ära minema.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles