Tamula järve äärsed vanad paplid saeti maha

Eelmisel nädalal alustati Tamula järve piiril Võlsi tee ääres kasvavate eakate paplite raietöid, kokku võeti maha 72 puud. Tulevikus võib Võlsi tee saada kergliiklustee ja kõrghaljastuse.

Viimastel aastatel on Võru linnavalitsuse kinnitusel olnud Võlsi teel mitmeid ohtlikke tormimurdusid, samuti olid paljud paplipuud kuivanud. Ka piirkonna elanikkond on linna teatel avaldanud soovi, et puud likvideeritaks.

Töid teostab Maastikuhooldus OÜ. Lepingulised tööd on raie ja utiliseerimine, mille maksumus on 6480 eurot. Pinnase tasandamist ja kändude juurimist praegu ei tehta.

"Võru linnaruumilistes arengutes ja tulevikuplaanides on arutlusel Tamula kaldaäärse terviklik väljaarendamine," rääkis Võru linnavalitsuse avalike suhete spetsialist Marianne Mett. "Plaanis on ka Võlsi tee äärse kergliiklustee väljaehitamine, Võlsi tee ja järve vahelise kaldaala hooldamine ning sinna uue kõrghaljastuse rajamine."

Tagasi üles