Kooli karjääripäevadele soovitati kaasata ka vanemad

Valga koolide esindajad kohtumisel külalistega ministeeriumist FOTO: Valga Vaalavalitsus

FOTO: Valga Vaalavalitsus

Valga koole külastas haridus- ja teadusministeeriumi delegatsioon eesotsas kantsler Tea Varrakuga. Kohtumistel koolides lahati haridusteemasid mitme nurga alt, andis teada Valga vallavalitsus.

Näiteks Valga põhikooli külastuse ajal rääkis õppejuht Aive Aru-Raidsalu koolis läbiviidavast karjääriõppest. See on 9. klassi õpilastele õppeprogrammis valikaine. Kokku kestab see 35 tundi ehk õpe toimub korra kuus kokku seitsmel päeval. Õppe läbiviimiseks on sõlmitud koostöölepe Valga gümnaasiumi ja Valgamaa kutseõppekeskusega. «Õpilane saab valida, missuguses õppeasutuses ta karjääriõppe programmi läbib,» rääkis õppejuht.

Kooli direktori Hannely Luik-Stogovi sõnul on nii õpilaste kui lastevanemate tagasiside karjääriõppe kohta väga positiivne. «Koostööpartnerid, kes karjääriõppepäevi läbi viivad, on need väga huvitavalt ja sisutihedalt korraldanud. Karjääriõppe läbimine kajastub ka õpilase lõputunnistusel, mille eeldus on vähemalt 50protsendiline osalemine karjääriõppetundides,» lisas direktor. Ta andis veel teada, et igal nädalal ühel päeval viibib koolis Rajaleidja ja töötukassaga koostöös karjäärispetsialist, kes õpilastega tegeleb. Oldi arvamusel, et karjääriteemasid tuleb põhikoolis hakata käsitlema hästi varakult. Ministeeriumi ametnikud soovitasid kaasata karjääripäevadele ka lapsevanemaid.

Õppejuht andis ülevaate igal aastal koolis korraldatavast Hans Eineri eestikeelsele koolile pühendatud konverentsist. Järgmise aastal on plaanis teha konverentsist netiülekanne.

Õppejuht rääkis veel praktiliste töötubade korraldamisest ning keskkonnainvesteeringute keskuse õppekäikudest, millel aktiivselt osaletakse. Ülevaade anti ka väljundipõhisest õppest, mida koolis praktiseeritakse ja mis on lastevanemate seas saanud positiivset tagasisidet.

Kantsleri küsimusele, missugune peaks olema kooli riiklik järelevalve, vastas koolijuht, et tahaks saada ausat ja edasiviivat tagasisidet ning nõustamist järelevalvet teostavatelt spetsialistidelt.

Pärast põhikooliga tutvumist suundus delegatsioon Valgamaa kutseõppekeskusesse. Veel külastati Valga Jaanikese kooli ja Valga gümnaasiumi ning kohtuti Valga vallavalitsuse esindajatega.

Tagasi üles