Pürotehnika müümisel ja ostmisel tuleb järgida nõudeid

Ilutulestik.

FOTO: Indrek Sarapuu

Tehnilise järelevalve amet, politsei- ja piirivalveamet ning päästeamet juhivad tähelepanu, et ohutuse ja toodete nõuetekohasuse tagamiseks võib pürotehnilisi tooteid müüa üksnes vastavat tegevusluba omav ettevõte.

Pürotehnikat ei tohi osta turult, eraisikutelt sotsiaalmeediast ega inimeselt tänavalt. Nõuetele mittevastava pürotehnilise toote kasutamine võib tekitada tõsiseid vigastusi või varalist kahju. Et ostetud pürotehnika oleks kasutamisel ohutu, on kehtestatud nõuded nii pürotehniliste toodete müügiga tegelevatele ettevõtetele, müügikohtadele ja toodetele.

Nõuded pürotehnilisele tootele ja müümisele:

Pürotehnilisel tootel peab olema vastavusmärgis ehk CE-märgis;

Pürotehnilise tootega peab kaasas olema eestikeelne kasutusjuhend;

Vajaduse korral peab müüja selgitama ostjale pürotehnilise toote kasutustingimusi;

F1-kategooria (näiteks säraküünlad, tordivulkaanid, paukherned) toodet võib müüa vähemalt 12-aastasele isikule, arvestades seejuures toote pakendile märgitud vanusepiiri;

F2- ja F3-kategooria (näiteks väikesed ilutulestiku patareid, suured ja võimsad ilutulestiku patareid) toodet võib müüa vähemalt 18-aastasele isikule);

Kui müüjal tekib kahtlus ostja vanuses, tuleb tal nõuda isikut tõendavat dokumenti.

Keelatud on:

F2- ja F3-kategooria pürotehniliste toodete selvemüük;

Pürotehniliste toodete äraandmine tasuta tarbijavõistluse või -mängu raames;

Avalikul üritusel ja tänava- või turukaubanduse korras pürotehniliste toodete müümine,

Defektse ja aegunud pürotehnilise toote võõrandamine kasutamiseks;

Paugutite müümine ja kasutamine;

Pürotehniliste toodete edastamine postisaadetises.

Pürotehnilise toote ostmisel:

Ära osta pürotehnikat turult, eraisikutelt ja ettevõtetelt, kes ei oma vastavat tegevusluba, sotsiaalmeediast ega inimeselt tänavalt;

Küsi eestikeelset kasutusjuhendit ning tutvu sellega enne ostu;

Järgi ohutuid hoiustamistingimusi ning vanusepiiranguid;

Pea meeles, et pürotehnilisi tooteid ei tohi oma tarbeks hoiustada rohkem kui 20 kg (netomass);

Kui tekib kahtlus toote ohutuse või kaupleja suhtes, tuleb sellest teavita tehnilise järelevalve ametit. Kui märgatakse kauplejat, kes müüb pürotehnilisi tooteid turul, tänaval või kaubanduskeskuse parklas, tuleb sellest koheselt teavita numbrile 112.

Tagasi üles
Back