Valgamaa arengustrateegia jõudis avalikule väljapanekule

FOTO: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Valmis on saanud Valga maakonna arengustrateegia 2035+ eelnõu, mis on avalikul väljapanekul kuni järgmise aasta 10. jaanuarini. Kõiki maakonna inimesi, organisatsioone ja ettevõtteid kutsutakse aktiivselt kaasa mõtlema ja ettepanekuid tegema arengustrateegia avalikustamise protsessi käigus.

Valgamaa omavalitsuste liidu (VOL) juht Agu Kabrits ütles, et poole aasta pikkuse töö tulemusena on arengustrateegia eelnõu koostöös juhtrühma, töörühma liikmete, valdkondlike spetsialistide, koostööpartnerite ja Valga maakonna kohalike omavalitsustega jõudnud avaliku väljapaneku faasi.

„Ootame kõiki huvilisi avalikustamise käigus aktiivselt kaasa rääkima ja strateegiasse oma ettepanekuid tegema, sest maakonna heaolust ja arengust sõltub meie kõigi elukvaliteet ja rõõmus meel ning maakonna maine,“ lisas ta.

Valga maakonna arengustrateegia „Valgamaa 2035+“ ja selle tegevuskava 2019-2023 on koostatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatustest lähtuvalt, mis näevad ette, et pärast haldusreformi ja maavalitsuste kaotamist on omavalitsuste ülesanne ühiselt kavandada maakonna arengut ja suunata selle elluviimist. Maakonna arengustrateegia on dokument, mille alusel viiakse ellu omavalitsustele antud ühiste ülesannete täitmist, kavandatakse omavalitsuste ülese mõjuga investeeringuid ja esitatakse taotlusi toetuste saamiseks erinevatest programmidest.

Arengustrateegia ja tegevuskava koostamise protsessi juhtis 2018. aastal MTÜ Valgamaa omavalitsuste liit, tööle võeti arengustrateegia koordinaator Mare Raid. Protsessi oli kaasatud sihtasutus Valgamaa arenguagentuuri spetsialistid, konsultandina Rivo Noorkõiv (OÜ Geomedia).

Protsessi ülesehitus ja juhtimismudel kooskõlastati nii VOLi üldkoosolekul kui Valgamaa arenguagentuuri nõukogus. Arengustrateegia ja tegevuskava koostamisel järgiti rahandusministeeriumi poolt koostatud maakondliku arengustrateegia koostamise juhendit ja soovitusi.

Valgamaa arengustrateegia koostamist ja avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamist arengustrateegia koostamise protsessi korraldab VOL. Peale avalikustamist suunatakse arengustrateegia omavalitsuste volikogudesse vastu võtmiseks.

Strateegia materjalid on kättesaadavad Valgamaa omavalitsuste liidu (VOL) veebilehel: http://valgamaa.ee/uldinfo/arengustrateegia/arenguastrateegia-valgamaa-2035-avalikustamine/ 

Ettepanekute vormi leiab arengustrateegia eelnõu materjalide juurest veebist. Samuti leiab ligipääsu maakonna strateegiadokumentidele Valga, Tõrva ja Otepää kohalike omavalitsuste kodulehtede kaudu.

Avalikul väljapaneku raames saab kirjalikke küsimusi ja ettepanekuid esitada kuni 10. jaanuarini 2019 e-posti aadressil: valgamaa@valgamaa.ee

Tagasi üles