Tõrva vallavalitsus ootab kandidaate kultuuripreemiale

Eelmise Mari Kulli preemia sai Voldemar Kuslap

FOTO: Tiit Loim/Lõuna-Eesti Postimees

Tõrva ootab kandidaate valla kultuuripreemiale, mis on preemia kultuurielu ja selle edendajate väärtustamiseks. Preemia eesmärk on tunnustada Tõrva vallaga seotud isikuid ning kollektiive, kes on kultuuri alal saavutanud silmapaistvaid tulemusi.

Kultuuripreemia määratakse isikule või kollektiivile, kelle töö ja saavutused on kaasa aidanud kultuuriväärtuste loomisele Tõrva vallas ja on tunnustuseks ning maine kujundajaks Tõrva vallale. Kultuuripreemia suurus on 1000 eurot.

Ettepanekuid kultuuripreemia määramiseks saavad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Isik saab esitada ühe kandidaadi.

Kirjalik ettepanek peab sisaldama andmeid esitatava isiku või kollektiivi kohta (täpne nimi, aadress, kontakttelefon), ülevaadet kultuurialasest tegevusest, argumenteeritud põhjendust ning esitaja kontaktandmeid.

Tõrva valla kultuuripreemia antakse üle 1. veebruaril Tõrva kirik-kammersaalis toimuval pidulikul üritusel.

Ettepanekute esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2019.

Kirjalikud ettepanekud saata: Tõrva Vallavalitsus, Kevade 1, Tõrva 68605 või torva@torva.ee Märksõna: Tõrva valla kultuuripreemia

Tagasi üles