Valgamaa arengustrateegia avalik väljapanek ootab arvamusi

FOTO: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Valgamaa arengustrateegia 2035+ avalik väljapanek ootab arvamusi. Arvamuste esitamise tähtaega pikendati kuni 14. jaanuarini.

Maakonna arengustrateegia ülesandeks on suunata maakondliku tasandi (ühis)tegevusi, olla aluseks taotluste esitamisel riiklike toetuste saamiseks ja tuua välja vajadused riikliku poliitika suunamiseks.

Valgamaa arengustrateegia koostamist ja avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamist arengustrateegia koostamise protsessi korraldab Valgamaa Omavalitsuste Liit (VOL). VOL avalikustab Valga maakonna arengustrateegia eelnõu VOLi veebilehel ja maakonna omavalitsuste veebilehtedel. Peale avalikustamist suunatakse arengustrateegia omavalitsuste volikogudesse vastu võtmiseks.

Esitatud tegevuskava eelnõu on hetkel informatiivne lisamaterjal, mida kuni selle kinnitamiseni volikogude ja VOL üldkoosoleku poolt täiendatakse jooksvalt. Tegevuskava on iga-aastaselt täienev ja muutuv dokument vastavalt maakonna arenguseirele.

Küsimusi ja ettepanekuid saab esitada kuni 14. jaanuarini 2019 e-posti teel aadressil valgamaa@valgamaa.ee.

Tagasi üles