Tõniste Eesti kaheks jagamist ei toeta

Rahandusminister Toomas Tõniste ei usu, et statistiliste näitajatega mängimine rahalist võitu annaks.

FOTO: TAIRO LUTTER/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Rahandusminister Toomas Tõniste ei toeta Eesti kaheks statistiliseks piirkonnaks jagamist, sest tema sõnul riik sellest Euroopa Liidu toetuste arvelt rahalist võitu ei saa ning seetõttu suureneks vaid bürokraatia.

Lisaks võiks antud küsimuse tähtsustamine Tõniste hinnangul Eestile olulisemad küsimused Euroopa Liidus tagaplaanile seada, rääkis minister valitsuse pressikonverentsil.

Eesti peaks vastavasisulise taotluse tegema enne 1. veebruari. Järgmine võimalus seda esitada oleks 2022. aasta veebruaris.

Rahandusminister andis neljapäevasel valitsuskabinetil ülevaate ettepanekutest Euroopa Liidu liikmesriikide territoriaalüksuste liigituse muutmiseks Eesti kohta. Rahandusministeerium seda ei toetanud, kuid teemat arutatakse siiski edasi. Seejuures läheb rahandusminister vajadusel teemat tutvustama ka riigikogu fraktsioonidesse.

Jõukus on jagunenud Eestis väga ebaühtlaselt. Eraldivõetuna ulatub näiteks Harjumaa SKP juba praegu üle ELi keskmise. Samas on ülejäänud Eesti vastav näitaja rahandusministeeriumi andmeil umbes pool ELi keskmisest. Toetuste vähenemine uuel eelarveperioodil tabaks kõige valusamalt just mahajäänud piirkondi, sealhulgas Lõuna-Eestit.

Sestap pakkus rahanduministeerium poliitikutele mõttemänguna välja võimaluse jagada Eesti toetuste saamisel kaheks osaks – rikkaks Tallinnaks ja vaeseks ülejäänud Eestiks. Seda lootuses, et nõnda võiks toetuste vool vähearenenud maakondadesse jätkuda suuremas mahus, kuid Tallinn peaks edaspidi regionaaltoetustest suu puhtaks pühkima.

Tagasi üles