iDeal kampaania

Valga vallavalitsuses töötavad uued itimehed

Valga vallavalitsuse IT-juhtivspetsialist Teemar Hiir.

FOTO: Valga vallavalitsus

4. veebruarist töötab Valga vallavalitsuses IT-juhtivspetsialistina 36aastane Teemar Hiir ning 21. jaanuarist arvutispetsialisti 0,5 ametikohal 34aastane Mikk Gaškov.

Teemar Hiir on lõpetanud Põlva keskkooli, 2016. aastal Tallinna Polütehnikumi IT süsteemide erialal ja 2019. aastal Tartu kutsehariduskeskuse süsteemiadministraatori erialal.

Varasemalt on ta töötanud IT-alal haridussüsteemis, kohalikes ja rahvusvahelistes äriettevõtetes. Enne vallavalitsuses tööle asumist töötas ta Atria Eesti AS ja Palytech Estonia OÜ-s IT-spetsialistina. Ta on järjepidevalt ennast IT-vallas täiendanud, osaledes erinevatel täiendkoolitustel. „Senine töökogemus äriettevõtetes ja rahvusvahelistes ettevõtetes on andnud mulle IT-alaseid teadmisi, huvitavaid ja vajalikke kogemus, mida soovin edaspidi rakendada vallavalitsuses töötades. Saan IT-juhtivspetsialisti ametikohal rakendada seni õpitut, kuid olen valmis ennast erialaselt arendama ja uusi tööalaseid oskusi omandama,“ rääkis Teemar oma kandideerimisotsusest.

IT- juhtivspetsialisti tööülesanneteks on Valga vallavalitsuse infosüsteemide kavandamise, arendamise ja haldamise korraldamine; kasutajatoe toimimise tagamine; infosüsteemide kasutajate väljaõpetamine, konsulteerimine ja abistamine, vajadusel koolituste läbiviimine; infosüsteemi arengu vajadustest lähtuvalt IT-valdkonna eelarve koostamine ja hallatavate asutuste IT eelarvete koostamise juhendamine; IT vahendite hankimine; arenguvajaduste kaardistamine ning arendusprojektide kavandamine ja juhtimine; infoturbespetsialisti ülesannete täitmine ja infoturbe põhimõtete järgimise tagamine; riski- ja juhtumianalüüs.

Valga vallavalitsuse arvutispetsialist Mikk Gaškov.

FOTO: Valga vallavalitsus

Mikk Gaškov on lõpetanud Nõo Reaalgümnaasiumi. 2017. aastal lõpetas ta Tartu Ülikoolis doktoriõppe geoloogia alal ning hetkel õpib ülikoolis bakalaureuseõppes informaatikat.

Varasemalt on ta töötanud andmetööstuse spetsialistina Tartu Ülikooli geoloogia osakonnas ning juhendab kahel korral nädalas Lüllemäe Põhikoolis robootikaringi. „Juba doktorantuuri ajal astusin ka informaatika bakalaureuseõppesse, kuna tunnen, et arvutid ja robotid aitaksid oskusliku kasutamise korral inimeste elu oluliselt lihtsamaks muuta. Informaatika õppekava läbides olen kokku puutunud nii programmeerimise, andmebaaside kui ka arvutiriistvara akadeemilise ja praktilise käsitlusega. Kuna mul on kodus kaks väikest last, sobib mul nende kõrvalt osalise tööajaga töötamine,“ põhjendas Gaškov kandideerimist arvutispetsialisti ametikohale.

Mikk Gaškov teenindab Valga, Karula ja Taheva tööpiirkonda ning tema tööülesanneteks on vallavalitsuse hallatavate asutuste IT alane nõustamine ja abistamine probleemide lahendamisel; arvutite ja arvutisüsteemide hooldus ja rikete kõrvaldamine; konfiguratsiooni seisu dokumenteerimine ja pidamine hallatavates asutustes; IT alaste vajaduste väljaselgitamises, riskianalüüsis ja juhtumihaldusprotsessis osalemine; infoturbe põhimõtete järgimise jälgimine vallavalitsuse hallatavates asutustes.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles