Lõuna-Eesti kutsekoolid tutvustavad haridusmessil Intellektika erialasid ja korraldavad töötube

Valgamaa kutseõppekeskus

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Reedel, 8. veebruaril tasub Tartu Näituste messikeskust külastada kõigil neil, kel soov õpinguid jätkata või end ametialaselt täiendada, sest toimub haridus- ja karjäärimess Intellektika. Lõuna-Eesti kutsekoolidest on esindatud Räpina Aianduskool, Võrumaa Kutsehariduskeskus ja Valgamaa Kutseõppekeskus.

Messi eesmärk on tutvustada edasiõppimisvõimalusi kutse- ja kõrgkoolides Eestis ja välismaal ning jagada infot praktika-, töö- ja enesearendusvõimaluste kohta. Intellektikal on esindatud ka haridust ja õppimist toetavad tegevused, pakkudes õpetajatele võimalust ainetundide läbiviimiseks ja kooliprogrammi täiendamiseks.

Intellektika projektijuhi Teno Kikkuli sõnul on messile ühtaegu oodatud nii edasiõppimisest huvitatud koolinoored kui ka täisealised, kel soov end ametialaselt täiendada, uus amet õppida või hoopis pooleli jäänud õpinguid jätkata. “Messist võtab tänavu osa 65 eksponenti, kelle seas kutse- ja kõrgkoolid, noorteorganisatsioonid, karjäärinõustajad, huvitegevusi tutvustavad ettevõtted ja organisatsioonid ning tööandjad,” kirjeldas korraldaja ning märkis, et Intellektika on ühtaegu hariv ja meelelahutuslik. Lõuna-Eesti kutsekoolidest on esindatud Räpina Aianduskool, Võrumaa Kutsehariduskeskus ja Valgamaa Kutseõppekeskus.

“Õppimine ei toimu ainult koolikeskkonnas, nii oleme ka Intellektika tegevused sidunud haridusprogrammiga ning praktiliste oskustega,” rääkis Kikkul ning nentis, et Intellektika külastus võimaldab luua tavapärasest erineva koolipäeva, seepärast tasub kindlasti tulla terve klassiga. Programm on üles ehitatud selliselt, et tegevused toimuvad nii stendides kui ka laval. “Ainuüksi töötubasid viiakse päeva jooksul läbi üle 50, lisaks toimub tervet messi hõlmav programm kahel laval,” ütles Kikkul. Räpina Aianduskooli messialal saab näiteks taimeteesid tundma õppida, lillede kroonlehtedest ehteid meisterdada, maastikuehitust õppida ja osaleda keskkonnakaitse teemalises viktoriinis. Võrumaa Kutsehariduskeskus viib aga läbi robootika ning toitlustuse töötube.

Kuivõrd eelmisel Intellektikal ellu kutsutud Rakett69-teemaline gravitatsiooniautode võistlus osutus populaarseks, saab ka sel korral end gravitatsioonisõiduki ehitamises proovile panna. Samuti võõrustab Intellektika noorte luulevõistlust Luuleprõmm 2019, kus noored autorid üle Eesti esitavad oma loomingut. Läbi praktiliste tegevuste tekib parem arusaam enda oskustest ning kahtlemata annavad need ka erialadest põhjalikuma ülevaate, arvas korraldaja ning kutsus külastajaid üles messiprogrammist aktiivselt osa võtma.

Intellektika lavaprogramm saab alguse Joosep Matjuse loodusfilmi “Tuulte tahutud maa” ühisvaatamisega ning lõpeb foorumiga, kus Eesti haridusmaastiku ja tööturu tuleviku teemal arutlevad haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse aseesimees Joosep Kään ning Eesti Töötukassa Tartumaa osakonna osakonnajuhataja Jane Väli. Vestluse eesmärk on välja tuua noorte soovid töökohtadele, tööandjate vajadused ning hariduspoliitika. Diskussiooni juhib Tartu Postimehe ajakirjanik Greete Palgi. Lisaks kõneletakse messi lavadel eduka õpilasfirma loomisest, finantsilisest iseseisvusest, välismaal õppimisest ja eksimuste lahendamisest. Semiootik Mihhail Lotman vestleb aga ülikoolide rollist Euroopa kultuuris.

Messi projektijuht rõhutas, et Intellektika pole suunatud ainult koolinoortele, vaid seda võiksid külastada ka õpetajad, ringijuhid ja lapsevanemad. “Messil pole vanuselist piirangut, meie soov on esile tõsta elukestvat õpet ning ärgitada kõiki olenevalt vanusest kontakte looma, olgu siis sooviks end ametialaselt täiendada või hoopis töökohta vahetada,” rääkis Kikkul. Tänavuse messi üheks fookuseks on ettevõtlus- ja karjääriala, kus on esindatud mitmed organisatsioonid ja ettevõtted, kes tutvustavad karjäärivõimalusi. Korraldaja sõnul on messil hea võimalus tutvuda erinevate ametitega ning endale praktika- või töökoht leida. Samuti jagavad Töötukassa spetsialistid kohapeal väärt karjäärinõu. Tänavuse messi üheks alateemaks on ka maaelu ala, kus tutvustatakse maamajanduslikke erialasid ning töövõimalusi eeskätt väljaspool linnasid. Külastajad saavad muuseas uudistada kaasaegset traktorit ning vestelda oma ala tippspetsialistidega, kes edendavad maapiirkondades ettevõtlust.

„Koolides õpetatavad erialad on laiapõhjalised ning väljundiks ei ole tihtipeale ainult üks kindel amet, vaid pakuvad mitmesuguseid võimalusi. Loodame, et külastajad saavad messil väärt ideid oma tuleviku kujundamiseks,“ ütles Kikkul.

Haridus- ja karjäärimess Intellektika on avatud reedel kell 9-17 Tartu Näituste messikeskuses. Messile saab sõita tasuta bussiga, mis liigub marsruudil Tartu Kaubamaja-messikeskus. Buss väljub Kaubamaja peatusest täis- ja pooltundidel.

Tagasi üles