Inimesed külastasid aktiivselt puhke- ja kaitsealasid

Tilleoru matkarada Põlvamaal

FOTO: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

Erinevaid riigimetsa majandamise keskuse (RMK) pakutavaid puhke- ja kaitsealadel liikumise võimalusi kasutati möödunud aastal Eestis 2,7 miljonil korral, mida on 300 000 võrra rohkem kui aasta varem.

RMK külastuskorraldusosakonna juhataja Marge Rammo sõnul on nii suur külastuste arvu tõus tavapäratu, varasemalt on aasta-aastalt lisandunud uusi külastusi 100 000 võrra.

«Inimesed tõi loodusesse imeline suvi, Eesti Vabariigi juubeliaasta ning sellega seotud üritused. Eriline panus oli kindlasti RMK matkatee kolmanda haru valmimisel ja suurel ühismatkal.»

Suurte üritustega seoses pani RMK palju rõhku ka looduses liikumise võimaluste parandamisele. Kokku oli 2018. aastal töös 36 objekti, millest valmis 14. Päris uued objektid – peatuskohad ja lõkkeplatsid – lisandusid matkatee uue Penijõe – Aegviidu – Kauksi haru äärde, kuid valmis ka mitu rekonstrueerimisel olnud objekti, mis kõik pakuvad häid võimalusi puhkamiseks ja loodust tundma õppimiseks.

Nende seas Selisoo ja Kurtna matkarajad koos lõkkekohtadega, Emajõe, Luhasoo ja Riisa õpperajad, Pühajärve ja Murrumetsa loodusrajad, Seljamäe õppematkarada koos lõkkekohaga, Elistvere loomapargi hundiaed ning Riisa, Majakivi ja Iisaku vaatetornid.

Samuti valmis täies ulatuses Mandri-Eestit kattev kolmest harust koosnev matkatee võrgustik, mis kulgeb kokku üle 1800 kilomeetril Perakülast Ähijärvele, Penijõelt Kauksi ja Oandult Iklasse ning on tähistatud 100 metsa- ja kultuuriloolise faktiga.

Tagasi üles