Tähismaad peavad Tartu linnavolinikule kahjutasu maksma (1)

Tiit Loim
, reporter
Copy
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Tartu linnavoliniku narkolembeseks nimetamine viis blogijad Irja ja Inno Tähismaa kohtu ette. Foto MEELIS MEILBAUM/ VIRUMAA TEATAJA
Tartu linnavoliniku narkolembeseks nimetamine viis blogijad Irja ja Inno Tähismaa kohtu ette. Foto MEELIS MEILBAUM/ VIRUMAA TEATAJA Foto: Meelis Meilbaum

Tartu linnavolikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Gea Kangilaski pöördus detsembris väidetava laimu tõttu blogijate Inno ja Irja Tähismaa vastu kohtusse. Kohus otsustas täna, et Tähismaadel tuleb kahjuna hüvitada 300 eurot ja tasuda menetluskulusid 200 euro ulatuses.

Juulis avaldati Tähismaade blogis postitus «Kas Eesti sotsid ja feminism on narko?». Postituses käsitleti aastatetagust Eesti Kanepiliidu videot, milles küsiti riigikokku kandideerijatelt nende arvamust kanepi legaliseerimise kohta.

Teiste seas oli kanepiliidule vastanud ka Kangilaski, tunnistades, et tema pooldab legaliseerimist. «Gea Kangilaski võib ka ise olla narkomaan ja võitleb aktiivselt õiguse eest olla narkomaan,» kirjutas Inno Tähismaa blogis. «Peame arvestama tõsiasjaga, et narkomaani aju pole päris «see».»

Esimesele postitusele järgnes veel hulk teemakäsitlusi.

Kangilaski ütles, et pole kanepit tarvitanud ja teda on laimatud. Ta pöördus kohtu poole.

Küsimust arutati Võru kohtumajas. Kohus rahuldas hagi osaliselt ja kohustas Tähismaasid lõpetama blogis „Inno ja Irja kohvik“ järgmiste faktiväidete avaldamise:

„Ja kuna tema Tartu kodus, nagu võib välja lugeda selle naise avalikust sotsiaalmeedia linnapea-kanalist, tehakse väljas savu üsna avalikult (siin üks väljavõte, vasakul Gea Kangilaski).“

„Gea Kangilaski puhul on samuti võimalik, et ta on nö nõela otsas ehk narkost sõltuv ja diilerid on enamalt jaolt mehed.“

„Või kui tõsiseltvõetav võib üldse olla ühe narkomaanist feministi jutt?“

Tähismaad peavad Kangilaskile mittevaralise kahjuna solidaarselt hüvitama 300 eurot. Samuti peavad Tähismaad tasuma 40% hageja menetluskuludest, milleks on 200 eurot.

Ülejäänud hageja nõuded jäid tänase otsusega rahuldamata.

Kangilaski jäi otsusega rahule

Gea Kangilaski ütles, et otsusega rahul. «Siin on väga selgelt öeldud, et niisugusel moel väärfaktiväiteid esitades ei tohiks mis tahes diskussiooni algatada. Seda ju kostjad väitsid, et nemad kõigest tahtsid algatada kanepi teemal diskussiooni.»

Kangilaski lisas, et otsus võiks anda teistele blogi poolt ülekohut tunda saanud inimestele teada, et neil on võimalik kohtu poole pöörduda ja abi saada.

Tulemus on naise sõnul hea hoolimata sellest, et päris kõiki nõudeid kohus ei rahuldanud. «Ma just sain otsuse kätte ja parasjagu esimest korda loen, pole jõudnud põhjalikku hinnangut anda, kuidas täpselt iga asjaga rahule jään, aga näen, et kohus on olulises osas sellega, mis mulle kõige rohkem muret tegi, nõustunud. Kostjad ühe postituse tegid ümber juba menetluse käigus ehk me osaliselt ka loobusime mingitest vaidlustest menetluse käigus selle tõttu.»

Kas tema poolt on oodata otsuse edasikaebamist või teemaga edasi minemist, ei saanud Kangilaski esialgu öelda. «Ma ei ole veel jõudnud põhjalikult mõelda selle üle ja ei ole ka saanud oma advokaadiga sel teemal rääkida.»

Tähismaad plaanivad otsuse edasi kaevata

Irja Tähismaa ütles, et osalt võib tulemusega rahule jääda, aga ei taha nõustuda, et tegu oleks olnud faktiväidetega. «Tulemus oli selline, et peaksime maha võtma ainult kolm lauset. Lugesin kokku, et 12 lauset jääks üles. Sellega seoses võiks nagu rahul olla, enamik lauseid jääb ju üles. Aga vaatasin neid kolme lauset ja ma päris ei tahaks nõustuda, et need on faktiväited. Arvan, et esitame selle kohta kaebuse ringkonnakohtusse. Oleks huvitav teada, mis ringkonnakohtu seisukoht on. Olen ise juurat õppinud, tahaks lihtsalt teada. Leian, et pole olemuslikku erinevust nende väidete vahel, mis üles jäävad ja mida peaks maha võtma.»

Kuna kohtuotsus pole jõustunud, siis esialgu Tähismaad postitusest lauseid ei eemalda ning ootavad, mis seisukoha ringkonnakohus võtab.

Tähismaa lisas, et võimu omava inimese osas peaks tohtima küsida teravaid küsimusi ning nende kirjutatu puhul pole tegemist laimuga. «Küsimusi peaks tohtima küsida. Eriti kui on tegemist poliitikuga ja inimesega, kes omab avalikku võimu. Nende puhul peaks olema teravam kriitika õigustatud. Mina leian, et ei ole laimuga tegemist. Tegemist on, tõsi küll, teravate küsimuste küsimisega, aga siiski küsimustega, mis on ajendatud samast videost, mille Gea Kangilaski tegelikult ise Youtube'i postitas.»

Gea Kangilaski
Gea Kangilaski Foto: Margus Ansu

Poolte vahel ei ole vaidlust selles, et Tähismaad on hagis viidatud postitused avaldanud enda blogis ehk teinud need kättesaadavaks ka kolmandatele isikutele. Kohus märkis, et kahtlematult on igaühel õigus enda mõtteid mistahes kujul ja viisil avaldada, kuid sellega ei ole lubatud kahjustada teiste isikute õigusi.

Kostjate väidete kohaselt on nad postitustes avaldatud arvamuse kujundanud hageja poolt Youtube´is avaldatud video põhjal. Kohus ei võtnud seisukohta, kas hageja videos avaldatud seisukohad on õiged või valed, vaid hindas, kas avaldatud videost saaks pooltega sarnane mõistlik isik teha kostjatega sarnaseid järeldusi.

Kohus nõustus kostjate väitega, et hageja avalikust videoesinemisest saab järeldada, et hageja pooldab juba pikka aega uimastipoliitika muutmist Eestis ning tõdeb, et tema tuttavad on selle tõttu kannatanud ja neilt on avastatud kanepit. Videos nimetab hageja üheselt kanepit, mitte ravikanepit, nagu on hageja väitnud kohtumenetluses. Kohus ei nõustunud hageja seisukohaga, et ta viitab videos ühele rasket ravimatut haigust põdevale tuttavale, kellele ei ole ravikanep Eestis olnud kättesaadav.

Esitatud videost ei saa järeldada, et ta räägib raskelt haigest tuttavast ja ravikanepist. Selliseid väited on hageja esitanud kohtumenetluse käigus. Kohus nõustus kostjatega ka selles, et hageja on salvestusel selgelt väljendanud seisukohta, et laste argumenti kanepi legaliseerimise küsimuses ta ei poolda ja lapsed on legaliseerimata kanepi tõttu diilerite käes.

Kohus leidis, et kuna hageja enda poolt avaldatu annab aluse kostjate postitustes märgitud järelduste tegemiseks, ei saa neid väiteid pidada valedeks ega hageja au ja väärikust solvavaks. Hageja on ise viidatud seisukohad avaldanud ja nõustuda tuleb kostjatega selles, et kui avaliku elu tegelane enda vaateid ühiskonna probleemide kohta avaldab, tuleb valmis olla ka selleks, et tema seisukohti kritiseeritakse ja nendele esitatakse vastuväiteid.

Kostjad ongi siinjuures asunud seisukohale, et nende eesmärgiks oli tekitada ühiskonnas diskussioon narkootikumide legaliseerimise üle. Kohus leidis, et seega on kostjate postituses märgitu tuletatav hageja videos välja öeldud seisukohtadest. Kostjate postitus sisaldab video põhjal tehtud oletusi ja küsimusi, mida ei saa hinnata hageja au ja väärikuse riivena. Kohtupraktikas on selgitatud, et tegelikkusele vastava faktiväite avaldamine, isegi kui see teotab isiku au ja kahjustab tema mainet, ei ole iseenesest õigusvastane.

Blogipostituse väite „Ja kuna tema Tartu kodus, nagu võib välja lugeda selle naise avalikust sotsiaalmeedia linnapea-kanalist, tehakse väljas savu üsna avalikult (siin üks väljavõte, vasakul Gea Kangilaski)“ osas nõustus kohus, et tegu on hageja au ja väärikust solvava faktiväitega, mille tegelikkusele vastavust ei ole kostjad tõendanud.

Kostjad ei ole blogis ega ka kohtumenetluses esitanud tõendeid selle kohta, et lisatud fotol on kujutatud hageja kodu ja seal „tehakse savu“, viidatud ei ole asjaoludele, millest saaks järeldada, et tegu on just väidetava „savu“ tegemisega. Fotol on kujutatud suitsetav isik. Kohus möönis, et igat hageja juuresolekul suitsetavat isikut ei saa pidada savu tegevaks isikuks.

Hageja esitas ka nõuded seoses blogipostitusega „Midagi haiseb Gea Kangilaski ettevõttes ÕÄ OÜ“. Kohus nõustus kostjatega, et blogipostitustes avaldatu käsitleb ettevõtet ÕÄ OÜ-d ja kajastatu ei saa rikkuda hageja ehk füüsilise isiku Gea Kangilaski õigusi, sealhulgas tema au ja väärikust. Väiteid on avaldatud äriühingu tegevuse kohta.

Kohus leidis, et seda postitust ei saa käsitleda hageja suhtes faktiväitena ega väärtushinnanguna, vaid oletustena ja kujundlike järeldustena, mida ei saa tõendada. Kohus märkis, et nõudeõigus võib olla ÕÄ OÜ-l.

Postituses avaldatud väidete „Gea Kangilaski puhul on samuti võimalik, et ta on nö nõela otsas ehk narkost sõltuv ja diilerid on enamalt jaolt mehed.“ – „Või kui tõsiseltvõetav võib üldse olla ühe narkomaanist feministi jutt?“ osas leidis kohus, et viidatust saab üheselt järeldada, et kostjate poolt avaldatud faktiväite kohaselt on võimalik, et hageja on n-ö nõela otsas ehk narkost sõltuv ning sõnaselgelt nimetatakse hagejat narkomaaniks.

Kuna kostjad ei esitatud faktiväiteid tõendanud, on need hageja au ja väärikust solvavad.

Hageja ei märkinud hagiavalduses hüvitise suurust. Kohus leidis, et kostjad käitusid hageja kohta kontrollimata faktiväiteid avaldades raskelt hooletuna. Faktiväiteid on avaldajal võimalus kontrollida, kuid antud juhul ei teinud kostjad faktiväidetena esitanud asjaolude kontrollimiseks mingeid pingutusi.

Kostjate väite kohaselt soovisid nad algatada narkootikumide legaliseerimise üle diskussiooni, kuid õigustatud ei ole diskussiooni algatamiseks kasutada kontrollimata faktiväiteid, mis riivavad ka hageja au ja väärikust. Lubatud ei ole diskussiooni algatamine või selle provotseerimine ebaõigete faktiväidetega. Kohus arvestas kostjate majanduslikku olukorda, kuid nõustus hageja seisukohaga, et ainuüksi see asjaolu ei saa olla hüvitise välja mõistmata jätmise aluseks. Siinjuures tuleb silmas pidada ka seaduses sätestatud preventiivset eesmärki. Kokkuvõtvalt leidis kohus, et õiglane mittevaralise kahju hüvitis on 300 eurot.

Tänane otsus ei ole jõustunud ja see on vaidlustatav Tartu ringkonnakohtus 30 päeva jooksul.

Tagasi üles