Tiit Loim: kui paha ikkagi on erameedia?

Tiit Loim

FOTO: Arvo Meeks

President ütles, et munitsipaallehed solgivad turgu. Valga vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Põim Kama seevastu peab neid hädavajalikuks. Kellel siis õigus on?

Lõuna-Eesti Postimehe Valga osakond jäi hiljuti meediateemalise vaidluse keskele. Teema tõstatas president Kersti Kaljulaid, kes ei pea valla- ja linnalehtedele rahakulutamist vajalikuks. «Seni, kuni meil on veel üks omastehooldaja või puudega lapse pere, kes tunneb, et kohalik omavalitsus ei ole tema jaoks kõike teinud, ei ole minu jaoks olemas õigustust vallalehtede väljaandmisele,» ütles president hiljutises kõnes. Eesti Ajalehtede Liit aga leiab, et omavalitsuslehed ei peaks müüma reklaami.

Riigipea mõtetele esitas vastulause teiste seas Põim Kama («Põim Kama: miks on munitsipaallehed teinekord hädavajalikud?» Postimees, 19. veebruar). Ta tõi välja, et Valgas on Lõuna-Eesti Postimehest järel vaid kodukontoris töötavad reporter ja fotograaf. Seetõttu tulevat vallal tekkinud tühimikus kuulujutte ja väärinfot ennetada. Lisaks jääb mulje, et lehte ei huvita muu kui skandaal ja pealegi olevat me kallutatud. «Nii pälvivad kemplemised koalitsiooni ja opositsiooni vahel [---] ikka rohkem leheruumi kui mõni laiemat avalikku kõlapinda vajav projekt või arendus. [---] Erinev nägemus uudisväärtusest muudab keeruliseks ka riigipea soovitatud koostöö erameediakanalitega. [---] Politiseerumise probleem jääb, kuid samal määral kummitab kallutatus mõne maailmavaate või huvigrupi suunas täna ka erameediat.»

Ma ei usu, et meil tegelikult oleks väga erinev arusaam uudisväärtusest. Lihtsalt valla huvides on, et ühtegi negatiivset teemat ei eksisteeriks. Ajalehes aga ei saa lubada kõige tüütu kõrvalejätmist. Et politsei õigusi meil paraku pole, tuleb vahel anda ülevaade asjadest, kus isegi täit tõde ei tea.

Ma ei usu, et meil tegelikult oleks väga erinev arusaam uudisväärtusest.

Kallutatuse asjus võin kinnitada, et pole kunagi ühtegi poliitilist suunist saanud ja teiste reporterite poliitilisi vaateid isegi ei tea. Kui poliitikute kahtlused tõele vastaks, peaksime olema samaaegselt kõigi käpiknukk.

Konkreetselt Valga Teatajale ei oskaks ka mina midagi ebamoraalset ette heita. Vallalehel võiks ametliku info edastajana oma roll olla küll. Sest kuigi tahtmine on, kõike üks leht tõesti ei jõua. Enne kui koostööd pole isegi arutatud, ei tasuks aga seda maha kanda.

Kas vallalehes tohiks olla reklaami, on eraldi küsimus. Teoreetiliselt saaks ju ettevõtetelt saadava raha suunata otse omastehooldajatele, kelle pärast president muretses.

Tagasi üles