R, 9.12.2022

Valgas esitletakse täna piiriülese omavalitsuse moodustamise uuringut

BNS
Valgas esitletakse täna piiriülese omavalitsuse moodustamise uuringut
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Europarlamendi liikmena osales Igor Gräzin Valgas toimunud piiriüleste probleemide arutelul.
Europarlamendi liikmena osales Igor Gräzin Valgas toimunud piiriüleste probleemide arutelul. Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Riigihalduse minister Janek Mäggi osaleb täna Euroopa Parlamendi liikme Igor Gräzini tellitud uuringu «Elanikkonna valmisolek piiriülese omavalitsuse moodustamiseks» tutvustamisel Valgas.

Professor Igor Gräzini tellimusel korraldas sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll 2019 aasta algul uuringu, et selgitada välja Läti ja Eesti Vabariigi riigipiiriga piirnevate alade elanikkonna hoiakud, suhtumine ja seda mõjutavad komponendid riikide ülese KOV-i tekkimise ideesse.

Kogu uuringut tutvustatakse täna kell 13 tulevases Valga riigimajas.

Riigihalduse minister Janek Mäggi sõnul on igati tervitatav, et ühiskonnas mõeldakse aktiivselt sellele, kuidas aidata kaasa meie piirialade arengule ning pakutakse arutlemiseks välja erinevaid lahendusi ja ettepanekuid. "Samuti on hea, et selle raames uuritakse kohalike elanike arvamust," sõnas Mäggi. "Mida rohkem me teame piirialade elanike ootustest ja murekohtadest, seda paremini oskame neid lahendada."

Minister märkis, et uuringust tuli ühe probleemina välja ääremaastumine, mis maapiirkondades annab rohkem tunda kui linnades. "See kinnitab meie senist teadmist ja vajadust sinna raha suunata. Ja siin näen ma kindlasti ruumi koostöö tihendamiseks nii kohalike omavalitsuste kui ka riikide tasandil. Ühiste teenuste arendamine transpordi vallas oleks üheks piirülese koostöö tihendamise näiteks," lisas Mäggi.

Valga-Valka näitel on juba aastaid tehtud kahepoolset koostööd Interreg Eesti-Läti piiriülese programmi kaasrahastuse abil, rakendatud ühiseid arendustegevusi ja viidud ellu projekte. Valga valla, Valga linna ja Valka linna vahel toimub ka praegu aktiivne koostöö teenuste pakkumisel ning piiriüleste projektide elluviimisel.

Alates 2007. aastast on Valga osalenud Eesti-Läti programmi kaheksas projektis ning kokku on Valga Euroopa Regionaalarengu Fondi toetust neis projektides saanud ligikaudu 4,42 miljonit eurot. Täiendavaid toetusi saavad need piirkonnad ka Interreg Kesk-Läänemere piiriülese koostöö programmist ja Interreg Läänemere piirkonna programmi kaudu. Nimetatud programmid on taganud Valga-Valka kandile võimaluse osaleda rahvusvahelistes projektides.

Kagu-Eesti programmi raames, mille eelarve aastateks 2019-2022 on 3,2 miljonit eurot, plaanib riik toetada piirkonna ettevõtlust, parandada tööturu olukorda ning abistada Kagu-Eesti piirkonna mainekujunduskava väljatöötamisel. Praeguseks on paigas Kagu-Eesti programmi üldised toetussuunad ning loomisel toetuse andmise tingimused.

Euroopa Parlamendi rahastamisel ja Saar Polli läbi viidud uuringuga «Elanikkonna valmisolek piiriülese omavalitsuse moodustamiseks» uuriti Läti ja Eesti Vabariigi riigipiiriga piirnevate alade elanikkonna hoiakuid, suhtumist ja seda mõjutavaid komponente riikide ülese kohaliku omavalitsuse tekkimise ideesse.

Märksõnad
Tagasi üles