MTA rääkis Valgamaa omavalitsustega ümbrikupalga teemal

Kohtumisel vesteldi ümbrikupalgast riigihangetel ja sellest, kuidas hanke korraldaja saab tagada, et avalik raha jõuaks ausate ettevõtjateni.

FOTO: Arvo Meeks

Maksu- ja tolliameti (MTA) töötajad kohtusid veebruari alguses Otepääl Valgamaa kohalike omavalitsuste esindajatega, et vestelda ümbrikupalgast riigihangetel ja kuidas hanke korraldaja saab tagada, et avalik raha jõuaks ausate ettevõtjateni.

MTA maksuauditi üksuse juhi Evelin Muttiku sõnul saab vald hanke korraldajana palju ära teha. „Tehingupartneritele tuleks alati teha korralik taustakontroll ja mitte ainult peatöövõtjatele, vaid kindlasti ka alltöövõtjatele. Vald saab lepingutesse lisada näiteks keskmist palka puudutava lisatingimuse, mis võimaldab maksureegleid mittejärgivaid ja ümbrikupalga riskiga ettevõtjaid objektile mitte lubada ning hankelt kõrvaldada ka töötamise ajal,“ ütles Muttik.

„Oleme eesmärgiks seadnud, et ehitustööde riigihangetel ümbrikupalka ei maksta. Avalik raha peab jõudma ettevõtjateni, kes maksavad töötajatele ausat ja õiglast palka ning ei riku konkurentsi. Sellel aastal on MTA fookuses suuremad riigihankeobjektid, kus on eesmärgiks alltöövõtjate valiku parandamine. Soovime saada regulaarset infot objektil töötavate ettevõtete kohta. Saadud info võimaldab meil koostöös hanke korraldaja ja peatöövõtjaga jõuda selleni, et alltöövõtu ahelates maksukäitumine paraneks,“ lisas Muttik.

Otepää ja Valga valla esindajad kinnitasid kohtumise järgselt, et on koostööst MTAga huvitatud ja näpunäited riigihangete paremaks korraldamiseks ning hangete palgataseme kriteeriumi rakendamiseks kuluvad kindlasti ära, muuhulgas ehitushangete alltöövõtjate paremaks kontrollimiseks.

Vähendamaks äri- ja maksuriske saab enamlevinud avaliku ja erasektori andmebaaside kaudu kontrollida tehingupoole tausta ja maksekäitumist. Tehingupartnerite tausta kontrollimisest saab lähemalt lugeda siit: https://www.emta.ee/et/ariklient/maksukorraldus-maksude-tasumine/avalikud-andmebaasid-tehingupoole-tausta-analuusiks

Kohtumisel osalesid Otepää, Tõrva ja Valga valla esindajad.

Tagasi üles