Kohus kuulutas välja Eesti Lihatööstuse pankroti

Kohus kuulutas pankroti välja.

FOTO: Siim Saavik

Tartu Maakohus kuulutas täna välja Põlvamaal Vastse-Kuuste alevikus asuva Ühistu Eesti Lihatööstuse pankroti.

Avaldused Lihatööstuse pankroti väljakuulutamiseks esitasid selle aasta jaanuaris Osaühing Kupna Mõis ja Saimre Seakasvatuse Osaühing. Võlausaldajate avaldused on esitatud põhjusel, et ühistu jättis nuumsigade müügi eest esitatud arved tasumata. Kuna neil ei õnnestunud võlgnevust välja nõuda, palusid nad Lihatööstuse pankroti väljakuulutamist.

Kohus leidis, et võlgnik on püsivalt maksejõuetu, mistõttu tuleb pankrotiseaduse järgi välja kuulutada pankrot. Pankrotihalduri kogutud tõendite järgi on ühistul püsivaid täitmata kohustusi oluliselt rohkem kui vara. Võlgnikul on vara hinnanguliselt summas 998 255 eurot ja kohustusi vähemalt summas 1 942 558 eurot. Nimetatud kohustusele lisanduvad veel võlgnevused töötajatele, mille täpne suurus selgub töölepingu lõpetamise seisuga.

Pankrotihalduri andmete järgi on võlgnik tegutsenud aasta-aastalt kahjumiga. Eesti Lihatööstus ei suutnud möödunud aastal viia enda tegevust tasemeni, mis võimaldaks majandustegevuse jätkamist viisil, et lisaks jooksvatele igakuistele kohustustele suudetaks likvideerida varasematest aastatest juba sissenõutavaks muutunud kohustused. Ühistu tegevust pärssiva tegurina tõi haldur muuhulgas välja sagedased juhatuse liikme vahetamised.

Võlgnikul on sõlmitud tööleping 28 töötajaga, kelle kollektiivse koondamise vajalikkusest on juhatuse liige teavitanud Eesti Töötukassat. Töölepingute lõpetamisel pankroti väljakuulutamise tõttu esitab pankrotihaldur töötukassale avalduse töötajatel saamata jäänud töötasu ning puhkuse- ja koondamishüvitise hüvitamiseks.

Kupna Mõisa ja Saimre Seakasvatuse menetluskulud jäävad võlgniku kanda. Võlausaldajad peavad hiljemalt kahe kuu jooksul pärast pankrotiteate ilmumist Ametlikes Teadaannetes teatama pankrotihaldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu.

Tänane määrus kuulub viivitamatule täitmisele, kuid võlgnik ja võlausaldajad saavad seda vaidlustada Tartu Ringkonnakohtus 15 päeva jooksul. 

Lihatööstuse pankrotihalduriks on määratud vandeadvokaat Karin Antsov ja võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 29. märtsil Jõgeva kohtumajas.

Tagasi üles