Presidendi töötasu kerkib 6168 euroni

President Kersti Kaljulaid.

FOTO: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees

Presidendi, riigikogu esimehe, peaministri ja riigikohtu esimehe palk esmakordselt 6000 euro piiri ning on alates aprillist 6168 eurot ja 31 senti.

Uued palgad selgusid pärast iga kevadel toimuvat kõrgemate riigiteenijate palkade indekseerimist.

Kõrgemate riigiteenijate ametipalga seaduse kohaselt indekseeritakse iga aasta 1. aprilliks kõrgemate riigiteenijate kõrgeim palgamäär indeksiga, mille väärtus sõltub 20 protsenti tarbijahinnaindeksi aastasest kasvust ja 80 protsenti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust. Alates selle aasta 1. aprillist kehtima hakkava kõrgeima palgamäära indeksi väärtus on 1,084. Seda korrutatakse igal aastal leitava kõrgemate riigiteenijate kõrgeima palgamääraga, mille suuruseks on tänavu arvutatud 5690,32 eurot.

Valemi järgi tõuseb presidendi ja temaga võrdsustatud riigiteenijate kuupalk eelmise perioodiga võrreldes 478 euro võrra.

Seaduses sätestatud kõrgemate riigiteenijate ametipalga koefitsiendid, millega nende kõrgeim palgamäär pärast indeksiga 1,084 läbikorrutamist veel kord läbi korrutatakse, on vastavalt 1,0 presidendi, riigikogu esimehe, peaministri, ja riigikohtu esimehe puhul.

Sama korrutist korrutatakse riigikogu aseesimehe, riigikontrolöri, õiguskantsleri, riigikohtu liikmete, riigi peaprokuröri, ministrite, riigisekretäri, riigikogu komisjoni esimeeste ja fraktsiooni esimeeste ametipalga arvutamisel läbi koefitsiendiga 0,85, mis teeb nende ametipalga suuruseks 5243 eurot. Nende palk kasvab sellest tulenevalt 406 euro võrra.

Riigikogu komisjoni aseesimehe ja fraktsiooni aseesimehe ning ringkonnakohtu kohtuniku palga arvutamisel kasutatakse koefitsienti 0,75, mis teeb nende ametipalgaks 4626 eurot, ehk kasv on 358 eurot.

Riigikogu liikme, maa- ja halduskohtu kohtuniku ametipalga koefitsient on 0,65 ja ametipalk seega 4009 eurot, mis teeb kasvuks 311 eurot.

Riikliku lepitaja, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ametipalga koefitsient on 0,55 ja ametipalk sellest lähtuvalt 3392 eurot ehk tõus 263 eurot.

Eesti Panga nõukogu esimehe ametipalga koefitsient on 0,35 ning ametipalk 2159 eurot ja palga kasv 167 eurot.  

Eesti Panga nõukogu liikme ametipalga koefitsient 0,25 ning ametipalk vastavalt 1542 eurot ehk kasv 119 euro võrra kuus.

Rahandusministeeriumi pressiesindaja rõhutas ERR-ile, et presidendi, riigikogu esimehe, aseesimehe, komisjoni ja fraktsiooni esimehe ja aseesimehe ning liikmete, peaministri ja ministritele kohaldub uus indeks alates riigikogu XIV alguspäevast.

Teiste kõrgemate riigiteenijate ametipalk hakkab kehtima alates 1. aprillist.

Kuna seaduse viimase muutmisega muudeti kõrgeima palgamäära indekseerimine rulluvaks ehk et igal aastal võetakse indekseerimisel aluseks eelmise aasta indekseeritud kõrgeim palgamäär, suureneb edaspidi igal aastal kõrgemate riigiteenijate ametipalk, seisab rahandusministeeriumi kodulehel avaldatud selgituses.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles