Lugeda saab nii vankritest kui ka rattureist

Kogumiku seadis kokku maanteemuuseumi teadur Andres Seene FOTO: Erik Prozes

FOTO: Erik Prozes

Artiklid avavad transpordi ajalugu

Ilmus Kanepi vallas asuva Eesti maanteemuuseumi toimetiste esimene number.

Kogumik sisaldab kuut artiklit, mis käsitlevad Eesti transpordiajalooga seonduvat. Hõlmatud on nii hobu- kui autoajastu teemad: 19. sajandi lõpu jalgrattaseltsid, voorimehed Eesti linnatranspordis ja valdkonna võrdlus teiste Euroopa riikidega ning Eesti taksonduse teke ja arengulugu 20. sajandi alguskümnendeil. Lisaks saab lugeda 1930. aastate riiklikust autovedude reguleerimispoliitikast, talurahvale sobivama ja teid säästvama taluvankri arendusest ning nõukogudeaegse automajandi argipäevast.

Kogumikku ajendas koostama uue masinahalli ja näitusekeskkonna «Masinate valitsemine» valmimine. Mitu kogumikus avaldatavad teksti kajastabki uuringuid, mis olid seotud väljapaneku ettevalmistamisega.

Kogumiku koostas ja toimetas maanteemuuseumi teadur Andres Seene.

Uues toimetistesarjas hakkavad teedeajaloo valdkonnaga seonduvad teadusartiklid ilmuma senise muuseumi aastaraamatu asemel. LEPM

Tagasi üles