Inspektorid eemaldasid hulga ebaseaduslike võrke

Ebaseaduslik nakkevõrk. Foto on illustratiivne. FOTO: Lõuna Prefektuur

FOTO: Lõuna prefektuur

Keskkonnainspektsiooni inspektorid eemaldasid paari nädalaga Peipsi ja Lämmijärvest rikkumiste tõttu 34 nakkevõrgujada, milles oli kokku 207 nakkevõrku.

Nakkevõrkudele lisaks võtsid keskkonnainspektorid hoiule kolm ääremõrda, neli kadiskat ja plastikpaadi koos akuga, edastas keskkonnainspektsioon.

„Vaatasime üle märtsi viimasest nädalast kuni 10. aprillini tehtud kontrollimiste tulemused ja nende põhjal võib öelda, et Peipsil on jätkuvalt probleemiks ilma tähistuse ja märgistuseta nakkevõrgud,“ ütles keskkonnainspektsiooni kalakaitseosakonna peainspektor Ivo Kask.

Taolisi selguseta kuuluvusega võrgujadasid oli 21 ja kokku oli neis 161 avavee- või kaldavõrku. Pikima tähistamata ja märgistamata võrgujada avastasid Jõgevamaa büroo inspektorid Peipsi järve lõunaosast. Tegu oli 38 avaveevõrgust koosneva jadaga, mille pikkuseks oli umbes 2,4 kilomeetrit.

„Kuna Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on kohustus kutselisel kalapüügil kasutada üksnes GPS jälgimisseadmega varustatud kalalaeva, on meil suur tõenäosus enamik märgistuse ja tähistuseta võrgujadade omanikest menetluse ajal tehtavate toimingutega tuvastada,“ märkis Kask.

Lisaks salavõrkudele tuvastati muidki rikkumisi. Lämmijärvel avastasid inspektorid viis nakkevõrgujada kokku 29 kaldavõrguga, mille kontrollimisel selgus, et tegelikult oli kaluril luba kasutada neid püügiks Peipsi järves. Ebaseaduslikult püügil olnud võrgud eemaldati püügilt ja kalurile koostati väärteoprotokoll.

Väärteomenetlust alustati kolme kalastuskaardi alusel püüdnud kalastaja suhtes, kes olid püügile pannud lubatust suurema silmasuurusega nakkevõrgud. Nõuetele mittevastavad püünised eemaldati püügilt.

Peipsi järve ääres asuvas Lahepera järves avastati neli kadiskat ja kolm ääremõrda. Kuna Lahepera järves ei ole nimetatud püügivahenditega lubatud püüda, eemaldati ka need püügilt ja pandi hoiule.

Ühel kontrollkäigul märkasid Jõgevamaa büroo inspektorid Peipsi järve suubuval Kullavere jõel väikeses plastikpaadis kahte inimest, kes inspektoreid nähes jätsid paadi maha ja jooksid metsa. Paadist leiti kaks haugi ja suur aku. Haugid olid elus ja need lasti kohe tagasi vette, paat koos akuga on hoiu keskkonnainspektsiooni Jõgevamaa büroos.

Peipsi järvel leiti kolmest kohast ka jääga püügikohast eemale triivinud ja osaliselt puntras olevaid avaveevõrgujadasid, milles oli kokku 12 avaveevõrku. Triivima jäänud võrgud eemaldati samuti veekogust.

Tagasi üles