Pank: Kagu-Eesti väikefirmad on toibumas

Tõuloomad.

FOTO: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

SEB panga uuringu kohaselt on Valga-, Võru- ja Põlvamaa väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) ootused käibekasvu osas aastaga kahekordistunud.

«Mullu olid lõunaregiooni ettevõtted oma käibekasvude osas Eestis ühed pessimistlikumad ning vaid 8 protsenti vastanutest julges ennustada aastaks 2018 käibekasvu, mis ületaks 15 protsenti. Kuid värske uuring näitab, et aastaks 2019 on Valga-, Võru- ja Põlvamaa väikeettevõtjate optimism taastunud,» ütles SEB jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.

Aastaga on kahekordistunud nende ettevõtete arv, kes ennustavad 2019. aastaks olulist käibe kasvu. Veelgi märkimisväärsem on langustrend nende ettevõtete seas, kes pelgavad käibelangust – nimelt kui 2018. aastal kartis käibe kahanemist koguni 62 protsenti VKE-dest, siis tänavu on sellega arvestanud vaid 4% küsitlusele vastanutest.

Uuringu kohaselt on kõige optimistlikumalt häälestatud piirkonna põllumajandus- ja ehitusettevõtted, kes ühtlasi plaanivad teiste sektoritega võrreldes enam teha investeeringuid, mis ületavad 50 000 euro piiri.

Samas paistab silma, et kaguregiooni VKE-d on keskmisest tagasihoidlikumad ekspordiplaanide tegemisel. Kui Eesti VKE-dest kavatseb olemasolevatel eksporditurgudel laieneda või uusi turge otsida keskmiselt 27 protsenti Eesti ettevõtetest, siis Valga-, Võru- ja Põlvamaal on vastav näitaja 19 protsenti.

SEB panga uuring näitas veel, et Valga-, Võru- ja Põlvamaa VKE-d on üsnagi stabiilsed tööandjad, näiteks koguni 91 protsenti Valgamaa ettevõtetest ei plaani oma töötajate arvu muuta. Põlvamaal VKE-de seas on seevastu kasvanud märkimisväärselt huvi välistööjõu värbamise vastu: möödunud aasta 4-lt protsendilt koguni 19-ele protsendile.

Tagasi üles