Rõuge jõgi kubises ebaseaduslikest püügivahenditest

Pildil nakkevõrk, mis oli üle jõe tõmmatud.

FOTO: Keskkonnainspektsioon

27. aprilli varahommikul laekus Keskkonnainspektsioonile vihje Nursi külast, et Rõuge jõkke on püügile asetatud ebaseaduslik nakkevõrk. Kohapeal tabas inspektoreid hoopis trööstitum vaatepilt. Nursi paisust umbes 300 meetrit ülesvoolu oli Rõuge jõgi täis ebaseaduslikke püügivahendeid.

Üks nakkevõrk oli tõmmatud lausa risti üle Rõuge jõe. Teine nakkevõrk oli püügile asetatud otse suplusranda, kus käivad ujumas ka lapsed. Praegu ei ole veel päris suplushooaeg alanud, aga võib ette kujutada olukorda, kus kalade asemel sattub nakkevõrku väike laps.

Kokku eemaldasid inspektorid püügilt neli nakkevõrku, mõrda ning kaks unda. Lisaks võeti asitõendina hoiule kahlamispüksid ning spinning, mida keegi kohapeal omaks ei tunnistanud. Püügivahenditesse lõksu jäänud kalad lasti veekogusse tagasi.

Ühest suhteliselt hästi maskeeritud mõrrast tuvastasid inspektorid ka kopra, kes oli püügivahendis piinarikka lõpu leidnud. Asjaolude väljaselgitamiseks alustas Keskkonnainspektsioon väärteomenetlust.

Ebaseadusliku püügi eest näeb seadus ette rahatrahvi füüsilisele isikule kuni 300 trahviühikut. Lisaks sellele tuleb hüvitada keskkonnale tekitatud kahju, mis võib ulatuda tuhandetesse eurodesse. Kuna keeluajal ja keelatud vahenditega püük loetakse tõsiseks kalapüüginõuete rikkumiseks, tuleb sellise rikkumise puhul hüvitada kalavarudele tekitatud kahju viiekordselt.

Haugipüügi keeluaeg kehtib Eesti siseveekogudes 15. märtsist kuni 10. maini.

Keskkonnainspektsiooni Võrumaa büroo tänab tähelepanelikku kodanikku ning jätkab veekogudel tugevdatud järelevalvega. Samuti tuletab Keskkonnainspektsioon meelde kalastajatele ja looduses liikujatele, et veekogude ääres ebaseaduslikku või kahtlast tegevust märgates tuleb sellest teada anda Keskkonnainspektsiooni valvetelefonil 1313.

Tagasi üles