Valmis Tõrva valla haridusvaldkonna analüüs

Tõrva abivallavanem Andres Agan ütles, et haridusvõrgu analüüs annab sisendit sügisel algavale haridusvõrgu arengukava koostamisele, mis on alus haridusasutuste efektiivseks majandamiseks.

FOTO: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees

Teisipäeval, 21. mail kell 18 on kõik oodatud Ala põhikooli väikesesse saali, kus tutvustatakse Tõrva valla haridusvaldkonna analüüsi. Ettekande teeb materjalide koostaja Rivo Noorkõiv. Analüüsi materjalid avaldatakse uue nädala alguses Tõrva valla kodulehel.

Tegemist on pärast Tõrva vallavolikogu istungit toimuva jätkuüritusega, kus tutvustatakse esimest korda valminud analüüsi. Kokkusaamisi, kus materjale tutvustatakse, toimub veelgi, et sellest saaksid osa kõik Tõrva valla koolipered ja lapsevanemad.

Tõrva abivallavanem Andres Agan seletas, et haridusvõrgu analüüs annab sisendit sügisel algavale haridusvõrgu arengukava koostamisele, mis on alus haridusasutuste efektiivseks majandamiseks.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest tulenevalt on kohaliku omavalitsuse ülesandeks korraldada koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja huvikoolide tööd. Selle osaks on hariduse kättesaadavus ja võimalused kvaliteetse alus-, üld- ja huvihariduse omandamiseks koduvallas.

Haridusvaldkonna tähtsust kohaliku elu korraldamisel näitab ka asjaolu, et hariduskulud moodustavad väga olulise osa omavalitsuste eelarvest.

Tagasi üles