Teoorieksamil hakkavad olema uued küsimused

Maanteeameti eksamiosakonna juhataja Tarmo Vanamõisa rõhutab, et eksam lihtsamaks ei muutu. FOTO: Madis Sinivee / Pärnu Postimees

FOTO: Madis Sinivee /

Alates 3. juunist võtab maanteeamet kasutusele uued teooriaeksami küsimused. Kui varem võis olla ühel küsimusel mitu õiget vastust, siis nüüd on neid igal küsimusel ainult üks.

Küsimused käsitlevad endiselt liiklusohutuse, liiklusreeglite, liikluspsühholoogia ja tehnoseisundi teemasid. Näiteks liiklusohutust puudutavates küsimustes tuleb analüüsida eri liiklussituatsioone.

«Eksam ei lähe ühe vastusevariandi tõttu lihtsamaks. Vastamisel tuleb lugeda hoolikalt küsimust ja vastata sellele, mida on konkreetselt küsitud,» selgitas maanteeameti eksamiosakonna juhataja Tarmo Vanamõisa.

Tihti on sõidueksami mittesooritamise põhjus juhikandidaadi nõrk teoreetiline ettevalmistus ja õpitud teooria puudulik rakendamine liikluses. Liiklemine eeldab tugevaid teoreetilisi teadmisi ning uued teooriaeksami küsimused kontrollivad, kas testi lahendaja suudab liiklusest aru saada, et hiljem sõidueksam edukalt sooritada.

«Teooria- ja sõidueksam peaks igale juhikandidaadile olema ühekordne positiivne sooritus,» lisas Vanamõisa.

Teooriaeksami küsimused on konfidentsiaalsed ning nendega saab tutvuda eksamil. Maanteeamet võttis 2018. aastal vastu 34 329 teooriaeksamit ja eksami läbis 67% eksamineeritavatest.

Tagasi üles