Ohutuspäev tõi kokku 11 kooli noored

Noored valmistuvad täitma ülesandeid. FOTO: Leevi Lillemäe/Põlvamaa Arenduskeskus

FOTO: Leevi Lillemäe/Põlvamaa Arenduskeskus

Juba 10. aastat järjest toimus Põlvamaal noorte ohutusalaager «Kaitse end ja aita teist» (KEAT). 22. mail oli Mammaste tervisespordikeskuse juurde kogunenud ligi 120 Põlvamaa 6–7. klassi võistlushimulist aktiivset noorte, kes trotsides lämmatavat kuumust läbisid erinevaid ohutusalaseid tegevuspunkte.

Programmi algus on küll seotud aastaid tagasi juhtunud ühe traagilise sündmusega, mis näitas selget vajadust tõsta inimeste teadlikkust hakkamasaamiseks kriitilises olukorras, kuid nüüdseks on sellest saanud oluline osa 6. klasside õppeprogrammist, millega soovitakse anda noortele eluks vajalikke ohutusalaseid teadmis ja oskuseid. Programmi lõpetavale praktilisele laagripäevale eelnesid koolides jaanuarist maini ohutusteemalised loengud. Hiljem valiti noorte seast meeskond, kes klassi ohutuspäeval esindas.

Päeva oli avama tulnud Põlvamaa turvalisuse nõukogu esimees ja Räpina vallavanem Enel Liin, kes rõhutas turvalisuse alaste teadmiste olulisust, julgust märgata ning sekkuda. Ta möönis, et õnnetuse puhul on oluline säilitada rahu, mis võib sel hetkel olla väga keeruline ning selleks peabki treenima. KEAT lipu heiskas Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo juht Arvi Uustalu.

Tänavu osales 16 erinevat meeskonda 11 Põlvamaa koolist: Põlva kool, Johannes Käisi nimeline Rosma kool, Räpina ühisgümnaasium, Kanepi gümnaasium, Viluste kool, Vastse-Kuuste kool, Tilsi põhikool, Kauksi kool, Saverna põhikool, Krootuse põhikool ja Friedebert Tuglase nimeline Ahja kool.

Esmakordselt katsetati Põlvamaal liikumist tegevuspunktide vahel rogain-orienteerumise stiilis ning seda varasema lihtrotatsiooni asemel. Tegevuspunktis õppisid noored tegutsema teadvuseta kannatanuga, metsas käepäraste vahenditega tuld tegema, rattaga takistusrada läbima, sorteerima ohtlike ja tavalisi jäätmeid, analüüsima suutervise probleemkohti ja palju muud.

Samal ajal kui noored rada läbisid, laiendasid õpetajad oma teadlikkust küberturvalisuse valdkonnas Riigi Infosüsteemi Ameti kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitse osakonna juhi Ragnar Õuna käe all. Päeva aitas vedada Kauri Kaljuste.

Tagasi üles