Käib Räpina valla tulevase ilme kujundamine

Käimas on spetsialistide ja planeerijate arutelu vallale oluliste objektide üle pärast piirkonnaga tutvumist.

FOTO: Piret Rammo/Räpina Vallavalitsus

Räpina vald koostab OÜ Hendrikson & Ko kaasabil valla üldplaneeringut. See määratleb, kuidas vallaruumi kujundada, millistel tingimustel maad kasutada ja ehitada.

4. ja 5. juunil korraldas vallavalitsus ringsõidud, millest võtsid osa ametnikud, ettevõtjad, kogukonna esindajad ning konsultandid. Järgnenud mõttevahetuse käigus arutleti teemade üle, mis vajavad lahendamist või eritähelepanu.

«Peame väga oluliseks kohalike ja maaomanike aktiivset osalemist ja kaasarääkimist,» ütles Räpina valla planeeringute ja maakorraldusspetsialist Miia Kasearu. «Selle hõlbustamaks on koostatud üldplaneeringu veebirakendus. Praegu on portaalis aktiivne üksnes ideekorje alajaotus. Ideekorje kaudu on võimalik aasta lõpuni ettepanekuid esitada. Hiljem lisatakse üldplaneeringu lahendus, Räpina linna maakasutuse kohta koostatakse 3D-vaade. Üldplaneeringu lahenduse väljatöötamist alustatakse suve teises pooles, esialgse eskiislahenduse loodame valmis saada 2020. aasta kevadeks,» lisas Kasearu.

Tagasi üles
Back