Tiiu Taavel: kuidas aidata erihoolekannet vajavat inimest?

Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja Tiiu Taavel

FOTO: Sotsiaalkindlustusamet

Erihoolekanne võimaldab raske psüühikahäirega inimesel tulla iseseisvalt toime või arendada toimetulekut. Neid teenuseid võib abivajaja saada kodus, aga ka teenuseosutaja pakutud elupinnal. Tarvilik on erihoolekanne siis, kui inimesel esineb riskikäitumist või ta vajab rohkem abi, mida teised hoolekandeteenused ei kata.

Aprillis jõustunud seadusemuudatuse tulemusena ei tule enam esitada sellise inimese puhul rehabilitatsiooniplaani või psühhiaatri hinnangut. Toetusevajadust hindavad ja abivajajat nõustavad juhtumikorraldajad, kes teevad otsuse 40 tööpäeva jooksul.

Toetusevajaduse hindamisel tuginetakse riiklike andmebaaside andmetele seitsmes valdkonnas. Abivajaduse väljaselgitamisse kaasatakse alati inimest ennast, tema lähedasi ja teisi võrgustikuliikmeid. Enne abivajajaga vestlemist vaadatakse üle juhtumikorraldajale kättesaadav info inimese tegevusvõime kohta. Suheldakse ka omavalitsusega ja uuritakse varasema teenuste kasutamise kohta.

Varem võis teenuse saamiseks vajalike dokumentide kogumine kesta kolm-neli kuud. Nüüd teeb juhtumikorraldaja otsuse 40 tööpäeva jooksul.

Juhtumikorraldaja otsustab, kas toimetuleku tagamiseks on tarvis erihoolekannet või saab abi teiste sotsiaalteenuste kaudu. Sel juhul seostab juhtumikorraldaja inimese teiste organisatsioonide või omavalitsusega, kes saavad abi pakkuda.

Ühtlasi teavitab juhtumikorraldaja omavalitsust abivajajast. Hindamisel kogutud info edastab ta teenuseosutajale. Sellele tuginedes kavandab teenusepakkuja inimesele esmased tegevused ja koostab isikliku tegevusplaani.

Erihoolekandeteenuste kasutajaid juhendatakse, toetatakse ja abistatakse, et nad tuleks toime igapäevaeluga ja saaks osaleda ka ühiskonnaelus. Korraldatakse väljasõite, käiakse näitustel, teatris ja kinos, tehakse käsitööd ja aiatöid.

Sotsiaalkindlustusametil on Valgamaal erihoolekandes 14 koostööpartnerit, kellest 12 on aktiivsed teenuseosutajad. Abi pakuvad MTÜ Paju Pansionaadid, Otepää vallavalitsus, Valgamaa tugikeskus, Taheva sanatoorium, MTÜ A.L.U.S., MTÜ Suudan, MTÜ Avitus, Valga abikeskus ning Päikeseringi selts. Ööpäevaringset abi saab Tõrva Kodus, Taheva sanatooriumis, Valgamaa tugikeskuses, Paju pansionaadis, Valga haiglas ja Lõuna-Eesti hooldekeskuses Komsi Kodus.

Tuge võib saada ka päeva- ja nädalahoiu vormis. Seda võimaldab Valgamaa tugikeskus.

Abivajaja võib tuge saada oma kodus, vajadusel aga pakub teenuseosutaja ööpäevaringset abi enda ruumides.

Pikaajalise kaitstud töö teenust pakuvad Valga abikeskus ja MTÜ Päikeseringi Selts. Teenus on mõeldud inimestele, kes pole võimelised töötama tavalistes tingimustes.

Erihoolekandeteenust saab taotleda sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses või juhtumikorraldaja juures, aeg tuleb eelnevalt kokku leppida. Samuti saab taotlust esitada elektroonselt iseteenindusportaalis eesti.ee või saates kirja sotsiaalkindlustusametile tavaposti või e-posti teel.

Tagasi üles