E, 5.12.2022

Eesti-Vene piiriülene koostöö toob uued väikesadamad Peipsi järve piirkonda

LEPM
Eesti-Vene piiriülene koostöö toob uued väikesadamad Peipsi järve piirkonda
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Räpina sadamasse jõudes hülgas juht auto ning jooksis vette. Foto on illustratiivne.
Räpina sadamasse jõudes hülgas juht auto ning jooksis vette. Foto on illustratiivne. Foto: Arvo Meeks / LEPM

20. juunil 2019 allkirjastasid Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi korraldusasutus Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) ja Setomaa vallavalitsus toetuslepingu suuremahulise taristuprojekti „Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond 2“ (Common Peipsi 2) elluviimiseks.

Eesti-Vene programmi toetusel rajatakse Eestis kolm väikesadamat Värskas, Luunjas, Vasknarvas ning jätkatakse Mustvee ja Räpina sadamaalade arendust. Tartus ehitatakse välja laevaehitust tutvustav haridus-kultuurikeskus Lodjakoja sadamas. Venemaal Pihkva oblastis rajatakse väikelaevade sildumispaik, parendatakse veetranspordiühendust Peipsi-Pihkva järvel ja rekonstrueeritakse veetöötlusjaam. Lisaks taristuarendusele on projektis olulisel kohal piirialade omavalitsuste ametnike ja valdkonna spetsialistide kogemustevahetus ja vastastikused õppevisiidid.

„Eesti-Vene piiriülesel koostööl on märkimisväärne roll nii keskkonnakaitse kui ka piirkonna ettevõtluse arengus. Kaasaegsetele keskkonnanõuetele vastavad väikesadamad Peipsi-Pihkva järve piirkonnas loovad eeldused uute teenuste väljaarendamiseks ning panustavad Euroopa suurima piiriülese järve elukeskkonda,“ lausus Ege Ello, Eesti-Vene korraldusasutuse juht.

„Common Peipsi 2“ on jätkuprojektiks eelmisel EL programmperioodil alguse saanud koostööle, mille käigus ehitati Tartu, Räpina, Mustvee väikesadamad kokku 104 sildumiskohaga ja Kallaste slip väikelaevade parandamiseks ja hoolduseks.

Tegevustega alustatakse 1. juulil ning need viiakse ellu 2,5 aasta jooksul kuue Eesti ja kolme Vene partneri poolt.

Koostööprojekti kogumaksumus on 5,19 miljonit eurot, millest Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi toetus moodustab 4,26 miljonit eurot.

Märksõnad
Tagasi üles