Noorkotkad panevad end Võrumaa metsades proovile

Mini-Erna 2018 lõpujooks.

FOTO: Merilin Sepp

Oraval avatakse reedel järjekorras XXIII noorkotkaste võistlusretk «Mini-Erna 2019», kus pannakse proovile osalejate nii füüsiline kui ka vaimne võimekus.

Võistlusretkest võtavad osa noorkotkaste 4-liikmelised võistkonnad, külalisvõistkonnad Rootsist ja Leedust ning kodutütarde võistkond Jõgeva ringkonnast. Kokku läheb rajale 19 võistkonda. Kontrollpunktide vaheline lineaarne pikkus on ca 35 kilomeetrit ning võistkondadel tuleb 36 tunni jooksul läbida võistlusraja kontrollpunktid vastavalt individuaalsetele ajakavadele ning täita punktides etteantavaid ülesandeid.

Noorte Kotkaste peavanema ja Mini-Erna peavastutava Silver Tamme sõnul annab Mini-Erna võistlus noorkotkastele suurepärase võimaluse panna proovile oma võimed ning kontrollida oma valmisolekut tegutseda pingeolukorras tugeva meeskonnaliikmena. „Edukad saavad olla kõik võistkonnad, kes tegutsevad ühtsena ning suudavad üle olla emotsioonidest ja raskustest,“ ütles Tamm.

Teist korda kasutatakse võistlusel elektroonilist ajavõttu, kus võistkonnad peavad kontrollpunkti jõudmise ja sealt lahkumise aja registreerima SI-pulgaga. Mini-Erna kõige esimene ülesanne selgitab välja stardijärjekorra.

28. juunil kell 22 antakse ühisstart esimesele ülesandele ning selle tulemuste alusel selgitatakse võistkondade edasine stardijärjestus. Põhimõttel – parima tulemuse sooritanud võistkond stardib esimesena.

Rajal võimalikud ettetulevad ülesanded: meditsiin, IT ülesanne, side, laskmine õhkrelvast, takistusraja ja kiiretapi läbimine, rogain, lahingutehnika tundmine ja muud meeskonna või nupukuse ülesanded.

Võistluse läbiviimise eest vastutab Noorte Kotkaste esindus ja korraldajad Noorte Kotkaste Põlva malev, Kodutütarde Põlva ringkond, Kaitseliidu Põlva malev ja Naiskodukaitse Põlva ringkond.

Noorte Kotkaste organisatsioon loodi 27. mail 1930 aastal ning on täna Eesti suurim noormehi ühendav noorteorganisatsioon, mis vabatahtlikkust väärtustades pakub noortele parimaid arengu- ja tegutsemisvõimalusi isamaalise kasvatustöö kaudu.

Tagasi üles