Aleviku solk jookseb ojja

  • Puka aleviku kanalisatsioonivõrk on amortiseerunud ja vajab väljavahetamist.
  • Märtsikuus juhtus olukord, kus vana torustik andis pingele järgi.
  • Praegu on olukord, kus solk immitseb maapinnale ja voolab sealt Puka ojja.

Pukas andis vana kanalisatsioonitorustik koormusele järele ning nüüd jõuab osa aleviku solgist maapinnale ja kohalikku ojja.

FOTO: Paul Poderat

Kui tavaliselt voolab reovesi mööda kanalisatsioonivõrgustikku vastavatesse kogumiskohtadesse, siis Puka aleviku külje all on tekkinud olukord, kus osa solgist imbub hoopis maapinnale ja sealt edasi ojja.

Artikkel kuulatav
Postimees digipaketi tellijatele
Tellijale Tellijale

Üks probleemiga hästi kursis olev inimene rääkis, et solki hakkas maapinnale voolama juba märtsis. Kõnealune koht asub Puka aleviku kõrval, üsna oja lähistel. Tõenäoliselt oli aleviku ühises kanalisatsioonisüsteemis tekkinud ummistus või lõhkes torustik.

Märtsis tekkinud olukorraga vallavalitsus kursis ei ole. Samas kinnitatakse, et tegu ei saa olla torustiku lõhkemisega, vaid pigem ummistusega. Põhjus selles, et torustik on isevoolne ja surveta. Vallavanema sõnutsi suudab sellise probleemi likvideerida Otepää Veevärk oma tehnikaga. Üleeilegi nirises solk vaikselt ojja ja lähedal võsa seest turritasid välja fekaalilaadsed kogumikud. Täpsemaid solgi koostisosasid ja reostuse ulatust praegu teada pole.

Tagasi üles