Postitee kaotas riikliku kaitse

Postitee viib üle Orajõe.

FOTO: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Neljapäeval leidis Stenbocki majas aset istung, kus valitsus arvas riikliku kaitse alt välja Liiva-Varbuse maanteelõik ehk Postitee, mis asub Põlvamaal Kanepi ja Põlva vallas. Ala arvatakse kaitse alt välja, kuna seal puuduvad looduskaitselised väärtused.

Maanteeameti omanikukaitse ning maanteemuuseumi tegevus, samuti valdade üldplaneeringud tagavad edaspidigi alleede ja teelõigu ajaloolise ilme väärtustamise ja seeläbi ka säilimise, mistõttu kaitseala kaitse riiklikul tasemel ei ole vajalik. Ala riikliku kaitse alt välja arvamise korral kaovad looduskaitseseadusest tulenevad piirangud.

Postiteel on ajaloolis-kultuuriline väärtus. Selle kaitseks on maanteeamet ja huvigrupid allkirjastanud ühiste kavatsuste protokolli, mille eesmärgiks on ühiselt kaitsta, säilitada, arendada ja tutvustada Postiteed ning sellega kaasnevat kõrge esteetilise väärtusega kultuurmaastikku, aidata kaasa säästva puhkemajanduse ja elukeskkonna arengule ja tasakaalustatud keskkonnakasutusele.

Kaitseala pindala on 163,3 hektarit, peamiselt on tegemist riigiomandis oleva teemaaga (90 ha) ning sellega kaasneva teekaitsevööndiga (valdavalt eraomand 73,3 ha).

Valitsuse istung algab Stenbocki majas homme kell 10.00. 

Postitee läbib 13 küla, kus elab umbes 1500 elanikku. Tee ääres asuvad Põlva talurahvamuuseum, Eesti maanteemuuseum, Karaski ja Parksepa vana koolimaja, samuti mitmed mälestusmärgid.

Tagasi üles