Firmad saavad programmi kaudu toetust küsida

Foto on illustratiivne.

FOTO: Urmas Luik

Eesti väikese- või keskmise suurusega ettevõtted saavad Eurostars-2 programmi kaudu toetust riikidevahelise teadus- ja arendustegevuse jaoks. Programmi kogumaht on 2,5 miljonit eurot. 

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo allkirjastas ka vastava määruse, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Euroopa Komisjoni poolt algatatud Eurostars-2 programmi tulemusena saavad väikese- või keskmise suurusega ettevõtted viia turule nii uusi kui ka täiustatud tooteid, protsesse ja teenuseid. 

Samuti võimaldab programmis osalemine teha riikidevahelist teadus- ja arenduskoostööd ning saada projekti käigus teavet välisturgudest, et seeläbi suurendada oma konkurentsivõimet ekspordiks.

Lisaks määrusele allkirjastas Kingo kinnituskirja, milles kiitis heaks Eesti Eurostars-2 programmis osalemise toetuste kogumahu suuruses 2,5 miljonit eurot, mis on mõeldud käimasoleval ja tuleval aastal toimuva kolme järgmise vooru jaoks.

Programmist saab toetust taotleda projektiga, mille elluviijateks on vähemalt kaks erinevast riigist pärit väikese- või keskmise suurusega ettevõtet või ühe riigi väikese- või keskmise suurusega ettevõte ja teise riigi teadus- ja arendustegevus asutus.

Toetuse maksimaalne suurus projekti kohta on 300 000 eurot ning järgmine taotluste esitamise tähtaeg Eurostars-2 programmis osalemiseks on 12. september. 

Eesti poolne Eurostarsi esindaja on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, kelle ülesanne on Eesti projektipartneritele esmase vastavuskontrolli ning toetusotsuste tegemine ja projekti järelevalve koos Eureka sekretariaadiga.

Eureka sekretariaat vastutab Eurostars-2 programmi elluviimise ja eelkõige projektikonkursside korraldamise, abikõlblikkus-kriteeriumidele vastavuse tõendamise ning projektide valimise, projektide järelevalve ja Euroopa Liidu toetuse jaotamise eest.

Varasemalt on Eesti osalenud Eurostars-1 programmi taotlusvoorudes aastatel 2008-2013.

Tagasi üles