Sepakõrtsi talu tegevuse kontrollimine jätkub

Sepakõrtsi talu maasikad

FOTO: Arved Breidaks

Põllumajandusamet (PMA) on tuvastanud Sepakõrtsi talu meedias ja ametile antud ütluste mittepaikapidavuse. Jätkatakse maasikas tuvastatud taimekaitsevahendite jääkide päritolu väljaselgitamist.

PMA esmasel pöördumisel kinnitas talu kontaktisik, et kasvatab maasikaid üksnes hobi korras oma tarbeks ning müügiga ei tegele, ja sellest tulenevalt ei kehti talle ka müügi kohta käivad seadused. Järgnes talu esindaja meedias avaldatud teave, et maasikate müügiga siiski tegeletakse, aga müüakse ainult oma talu maasikaid. Ametniku küsimusele, miks ta algselt kinnitas, et maasikate müügiga ei tegele, vastas isik, et ei mäleta.

Kuna PMA ülesannetesse kuulub lisaks värske puu- ja köögivilja turustamisstandardite kontrollile taimekaitsevahendite kasutamise kontroll, võttis PMA Sepakõrtsi talu maasikate kasvukohalt kontrollproovi, milles taimekaitsevahendite jääke ei tuvastatud.

Samal ajal näitasid toiduseaduse alusel Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) Tallinna keskturult võetud maasikaproovi tulemused taimekaitsevahendite jääke, mis jäid alla lubatud piirnormi. VTA lõpetas menetluse, lubades selle uute asjaolude ilmnemisel vajadusel taasavada.

Kasvukohalt proovide võtmist on PMA kasutanud järelevalve käigus ka varasemalt, kuna vastuolud müüdavast kaubast võetud analüüside tulemustega võivad sellistel juhtudel viidata marjade erinevale kasvukohale. Kuna lisaks oli tegemist Eestis maasikale mittelubatud taimekaitsevahendi jääkidega, jätkas PMA menetlust.

Maasika kasvupinna suuruse kohta andis isik erinevaid ütlusi. PMA kontroll tootmiskohas tuvastas, et maasikaid kasvatati 2,5 hektaril tugevalt umbrohtunud põllul. Põllu seisukorda ja põlluraamatus märgitud saaki arvestades võis sellest turuosaliste hinnangul jätkuda Sepakõrtsi talu müügikohtadel turustamiseks vähem kui nädalaks, tegelikult toimus müük vähemalt kolm nädalat.

Ehkki Sepakõrtsi talu oli PMAle kinnitanud, et müüb ainult oma kasvatatud maasikaid, on ameti esindaja sõnul tuvastatud, et ta on ostnud maasikaid ka teistelt.

Kuna Sepakõrtsi talu on eiranud ka mitmeid muid seadusi, sealhulgas ei ole tal esitada ostu-müügi arveid ja teisi nõutud dokumente, ei ole oma põllult saadud ja müüdud koguse vahe moodustava maasika täpne kogus ja päritolu veel tuvastatud.

Meedias avaldatud teabe kohaselt on ka muud Sepakõrtsi talu poolt Tallinna keskturul turustatavad aiandussaadused (tomat, kurk, kapsas jt) tema enda kasvavatud, samas kui nii PMA-le antud ütluste kui kontrolli tulemuste kohaselt neid seal ei kasvatata.

Ametiasutused saavad tegutseda üksnes neile seadusega antud pädevuses. Kuna kontrollid kohapeal, proovide võtmine ja analüüsimine, asjaolude tuvastamine, ütluste ja tõendite kogumine jm võtab aega, ei ole sunnimeetmeid enne asjaolude tuvastamist võimalik kohaldada. Antud, ja ka varasemate sarnaste juhtumite, puhul antakse PMA kogutud tõendid üle VTAle edasiste otsuste tegemiseks toiduseaduse alusel.

Talu perenaine Anu Jaanikesing kinnitas eelmisel nädalal Lõuna-Eesti Postimehele oma süütust. «Ma ei ole müünud ühtegi maasikat, mis on ära mürgitatud. Olen müünud päris puhtaid marju.»

Jaanikesingi sõnul on toimunu tema perele rängalt mõjunud. «Mu perekond on ära songitud, kõik on läbi otsitud. Vesi on peale tõmmatud, kõik. Inimesed, ma ei ole kellelegi valetanud. Mul on kõik ülipuhas, põllud on umbrohtu täis. Eile käisid ametnikud: ütlesid ka, et see on nagu naljanumber, mis siin toimub.»

Veelgi enam, Jaanikesingi sõnul on plekk küljes kogu valdkonnal. «Terve Eesti maasikaelu on ära rikutud.» Ta lisas, et on teistelt müüjatelt tuge saanud. «Kõik aitavad ja ütlevad, et see on täielik absurd.»

Kuidas sai see juhtuda, et ajaleht turult keelatud ainetega maasikaid ostis, ei teadnud Jaanikesing öelda. Kogemata valede, näiteks välismaiste maasikate müümise ta välistas. «Siin on kellegi kuri käsi mängus. Võite samamoodi proovid võtta ja nendega näiteks kuskil ära käia või midagi peale kallata.»

Mis edasi saab, jättis Jaanikesing esialgu lahtiseks: «Ei tea. Õnneks on mul vanad põllud. Eks aeg annab arutust.»

Tagasi üles