Vald võttis suuna avatumale valitsemisele

Üks rahvaarutelude läbiviijaid oli Krista Habakukk MTÜst Eesti Külaliikumine Kodukant.

FOTO: Urmas Luik/Parnu Postimees

Valga vald on võtnud suuna avatumale valitsemisele. Aastase ettevalmistustöö tulemusena valmib valla avatud valitsemise tegevuskava, mille elluviimine aitab vallavalitsuse kinnitusel korraldada elu senisest kaasavamalt ja läbipaistvamalt.

Esmalt osalesid vallajuhid ja ametnikud e-riigi akadeemia korraldatud koolitusel, kus saadi näpunäiteid, mida vallas rakendada.

Et välja selgitada inimeste ootused, kuidas neid kaasata valla juhtimisse, toimusid piirkondlikud rahvaarutelud Lüllemäel, Õrus, Soorus, Harglas ja Valgas. Kohaletulnud avaldasid arvamust, mis on piirkonnas hästi ja mis vajaks parandamist. Koosviibimisi juhatasid küla- ja kogukonnaliikumise eestvedajad Ivika Nõgel ja Krista Habakukk MTÜst Eesti Külaliikumine Kodukant. Aruteludel kirja pandud mõtetest ja kogemustest koostatakse plaan, mille alusel saab vald tegutsema asuda.

Rahvaaruteludel osalejad nimetasid mitut tegevust, millega edendada avatud valitsemist, näiteks eelarve läbipaistvamaks muutmine, piirkondliku kaasava eelarve rakendamine, noortevolikogu loomine, veebiülekannete tegemine volikogu istungitelt ja külavanemate statuudi väljatöötamine.

Kes ei saanud osaleda rahvaaruteludel, saab teha ettepanekuid avatud valitsemise tegevuskavasse veebiküsitluses ja Valga Teatajas avaldatud ankeedi kaudu. 

Tagasi üles