Antslas algab reoveepuhasti uuendamine

Antsla linn. 

FOTO: Arvo Meeks

AS Võru Vesi alustab Antsla linna reoveepuhasti rekonstrueerimist, mis hakkab edaspidi puhastama ka Kobela ja Vana-Antsla aleviku ning Kraavi ja Uue-Antsla küla reovett.

Antsla reoveepuhasti on ehitatud 1980. aastate keskel, osaliselt on seadmeid uuendatud sajandivahetusel, kuid praeguseks on puhasti amortiseerunud, teatas Võru Vesi. Projektiga ehitatakse uus, tänapäeva nõuetele vastav reoveepuhasti, kuhu pärast ehitustöid on võimalik juhtida ka Kobela ja Vana-Antsla alevike ning Kraavi ja Uue-Antsla külade reoveed.

Tööde tulemusel tagatakse Antsla reoveepuhastis nõuetekohane lämmastiku ja fosfori ärastus, millele hakkasid alates 2019. aastast kehtima piirmäärad, mida olemasoleva reoveepuhasti puhastusprotsessiga oleks keeruline tagada.

Projekti maksumus on 1,78 miljonit eurot ilma käibemaksuta, millest SA Keskkonnainvesteeringute Keskus finantseerib 1,35 miljonit. Projekti aitab ellu viia Antsla vald, tagades osaliselt projekti omaosaluse finantseerimise.

Ehitushanke võitis Schöttli Keskkonnatehnika AS. Tööd valmivad 2020. aasta augustis.

Lisaks ehitatakse samaaegselt KIK-i kaasfinantseerimisel välja Kobela aleviku ja Antsla linna vaheline survekanalisatsioonitorustik, mille maksumuseks on 196 920 eurot ja millest KIK rahastab ca 70 protsenti.

AS Võru Vesi on määratud Antsla valla vee-ettevõtjaks alates 2013. aastast. Kokku osutab AS Võru Vesi veeteenuseid 50 tegevuspiirkonnas.

Tagasi üles