Ettevõte soovib veel 30 aastat turvast kaevandada

Turba kogumine. Foto on illustratiivne ELMO RIIG/SAKALA

FOTO: Elmo Riig

Räpina vallas Rahumäe külas turvast kaevandav Van der Knaap Eesti OÜ soovib pikendada kaevandamisloa kehtivust 11. detsembrini 2049. Ettevõte tahab turbavaru täielikult ammendada ja Tuurapera turbatootmisala nõuetekohaselt korrastada.

Tootmisala pindala on 210,05 hektarit ning teenindusmaa pindala 266,24 hektarit. Turba tarbevaru on 760 000 tonni: 233 000 tonni vähelagunenud ja 456 000 tonni hästilagunenud turvast. Kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse 10 000 tonni.

Kuna tegevus toimub enam kui 150-hektarisel alal, algatati keskkonnamõju hindamine ja koostati vastav aruanne, mis üleval keskkonnaameti kodulehel. Selle kohta saab ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult esitada ameti posti- või e-posti aadressile 5. septembrini. Avalik arutelu toimub 11. septembril kekkkonnaameti Räpina kontoris. LEPM

Tagasi üles