Tõrva vald arendab veemajandust

FOTO: Urmas Luik/Parnu Postimees

Valminud on Tõrva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2031.

Kava on 22. juulist 11. augustini tutvumiseks kättesaadav Tõrva valla ja OÜ Tõrva Veejõud kodulehel.

Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti kaudu või saates need vallavalitussele paberil allkirjastatuna.

Kui kirjalikke ettepanekuid laekub, toimub kava avalik arutelu 22. augustil Tõrva vallavalitsuses.

Tagasi üles