Tomi Saluveer: kuidas noortele juuri kasvatada?

Tomi Saluveer

FOTO: Arvo Meeks

Kagu-Eesti on fookuses. Nädala lõpuni väisavad Eesti kagunurka sajad pealinna ametnikud. Seminarid, ajurünnakud, ümarlauad ja loometalgud – riik on saanud aru, et siinsed probleemid vajavad erilist tähelepanu. Augusti lõpus ja septembri keskel töötab siin pikemalt ka president Kersti Kaljulaid.

Võru-, Valga- ja Põlvamaa probleemid võib kokku võtta ühe sõnaga: töö. Keskmised tavapalgad on madalad, spetsialistid aga leiavad töökoha piiri taga. Omamoodi kurioosum: pole palka, aga pole ka töötajaid.

Võtmeküsimus on noorte tagasitulek. Kuidas meelitada kodumaile tagasi välismaale paremale palgale või pesast välja õpingutele lennanud noori? Juurte kasvatamiseks vajab noor tugevat sidet kogukonnaga. Ta otsib eneseteostust ja motivatsiooni, et pärast piiri taga teenitud eurosid või koolilõpetamist tagasi tulla.

Kõrgkoole Kagu-Eestis ei ole. Haridusrännet on edasi lükanud see, et piirkonnas on tugevad riigigümnaasiumid, mistõttu paljud noored ei lahku siit kohe pärast põhikooli lõpetamist. Kuid maailma tahetakse siiski avastada ja mida pikemaks eemal veedetud aeg venib, seda keerulisemaks muutub tagasi­tulek. Esiteks tekivad uued sõbrad ja suhted, teiseks seotakse edukas eestlane välismaal sageli laenude ja muude kohustustega.

Sageli lahkuvad noored rohelisema rohu maadele just ema või isa eeskujul.

Et noored tagasi tuleksid, peaks olema võimalus teha kaugtööd. Et töökoht ei oleks avalikus või erasektoris nii-öelda kohaspetsiifiline. Piltlikult võiks Võrust olla võimalik teha Tallinnasse IT-valdkonna tööd. Tingimused muutuvad üha paremaks, esimesed ülikiire interneti ühendusedki on maasse kaevatud. Värskest õhust ja loodusest rääkimata. Ka huviringid on siin lihtsamini lättesaadavad kui suuremas linnas.

Vanemate patriotism või selle puudumine mängib samuti oma rolli. Sageli lahkuvad noored rohelisema rohu maadele just ema või isa eeskujul. Sageli ollakse uhkedki, et lapsed on pealinnas või välismaal tööl. Kui vanemal pole siin hästi läinud, ei tohiks seda mentaliteeti siiski lastele edasi kanda. Pigem tuleks noortele süstida eneseusku, et Kagu-Eestis on kõik võimalused, et hästi elada ja tööd teha.

Ametnike välitööde mõttetalgud kestavad nädala lõpuni. Kagu-Eestis on suurepärane looduskeskkond, tugevad kogukonnad ja ettevõtlikud inimesed. Otsitakse võluvitsa, kuidas ettevõtjad ja spetsialistid saaksid siin nutikalt elada. Ja noored leiaksid juured, mis jäävad kasvama.

Tagasi üles