Varstus leiab tööd hulk õpetajaid

Varstu koolimaja.

FOTO: Kooli koduleht

Varstu kool ja lasteaed pakuvad tööd üheksale haridusvaldkonna spetsialistile.

Esimesel võimalusel oodatakse kooliperega liituma täiskohaga klassiõpetajat ja osalise koormusega liikumisõpetajat lasteaeda.

Samuti pakutakse tööd osalise koormusega töö- ja tehnoloogiaõpetajale, inimeseõpetuse õpetajale, arvutiõpetuse õpetajale, kunsti- ja käsitööõpetajale, kehalise kasvatuse õpetajale ja haridusliku erivajaduse õpilaste õppe koordinaatorile ning täiskohaga matemaatikaõpetajale. Need spetsialistid peaksid tööle asuma septembrist.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid tuleb saata 16. augustiks e-kirja teel kooli direktorile. 

Tagasi üles