Ametnike loometalgud võitis idee raamatukogude massidesse viimiseks

BNS
Copy
Raamatukogude tuleviku üle arutasid riigiametnikud kolme maakonna esindajatega Setomaal Treski küünis.
Raamatukogude tuleviku üle arutasid riigiametnikud kolme maakonna esindajatega Setomaal Treski küünis. Foto: Mati Määrits

Reedel Tõrvas lõppenud ametnike loometalgud «Vunki mano!» võitis idee viia raamatukogud taas massidesse.

Loometalgutel võeti kokku Kagu-Eestis toimunud ametnike välitööde kõige väljapaistvamad ettepanekud ja arendati need kohapeal moodustatud meeskondade toel konkreetseteks tegevuskavadeks, mida oleks võimalik ka peatselt ellu viia.

Võitnud algatuse valisid välja talgulised ja ideede esitlusi veebis jälginud publik. Võitja leidis 92 hääletaja poolehoiu. Võitnud meeskond sai auhinnaks Võrumaa kohalikust juustust kuldmedalid. Algatuse eesmärk on aidata parandada raamatukogude jätkusuulikkust, pöörates nende külastatavuse tõusule.

Talgutel ideed esitlenud kultuuriministeeriumi asekantsler Piret Hartmani sõnul on raamatukogud kõige suurema kontaktivõrgustikuga struktuur Eestis. Raamatukogusid on Eestis ligikaudu 900, need paiknevad kogukondade lähedal ja neil on kokku 2000 töötajat ning 718 000 lugejat. Raamatukogude massidesse viimise idee esitati loometalgutele esmaspäeval Setomaal Treski küünis toimunud ametnike välitööde raamatukogude tuleviku seminarilt.

«Soovime taastada inimeste huvi raamatukogu vastu, et inimestel oleks kooskäimise koht, mis tugevdaks ka kogukonda. See võiks toetada kultuuri ja ettevõtlust ja olla koht, kus saame kasutada ka kaugtöökohti – kuuntüütämisõ kotussit,» selgitas lahendust esitlenud Rõuge valla arendusjuht Aira Udras. «Teeme raamatukogust multifunktsionaalse trehvamispunkti, kuhu saavad kokku tulla eri inimesed.» 

Oma koha võiksid raamatukogus leida näiteks ettevõtjate kontorid, lapsehoiuteenused ja beebikoolid, eakate päevakeskused ja noortekeskused. Raamatukogu võiks pakkuda inimestele tuge riigi ja omavalitsuse teenustele ligi pääsemisel, näiteks aidates inimestel avaldusi täita. Inspireerivat keskkonda saaks pakkuda ka videokonverentside ning arutelude ja sündmuste korraldamiseks. Selline algatus tugevdab nii kogukonda, raamatukogude jätkusuutlikkust ning aitaks säilitada väiksemates keskustes suuremat hulka teenuseid.

Algatuse pilootprojekt Trehvämi Rõugõn #trehvpunkt on kavas läbi viia Rõuge vallas, luues seal olemasoleva meeskonna, võrgustiku ja kliendibaasi toel ning kultuuriministeeriumi nõustamise abiga kogukonna kooskäimise koht. Pilootprojekti jaoks on kavas rahastust taotleda Euroopa Liidu piiriülesest Kesk-Läänemere programmist.

Kokku esitati loometalgutele ametnike välitööde eri seminaridelt 15 ideed, millest arendamiseks valiti välja üheksa. Lisaks raamatukogude algatusele said täpsema tegevuskava:

Kagu-Eesti õpetajate vahetuse programm on algatus, mis annaks aktiivsetele õpetajatele võimaluse käia nädalaks tööl mõnes teises piirkonna koolis, et vahetada kogemusi ja ennast täiendada. Esimesed vahetused võiksid toimuda tänavu oktoobris kuue Kagu-Eesti kooli vahel. Edaspidi on võimalik sellest kujundada kogu Eestit hõlmav õpetajate ja koolijuhtide haridusinnovatsiooni programm. Idee käis välja välitööde haridusele pühendatud seminaril Võru vallavalitsuse haridusosakonna juhataja Siiri Konksi.

Pakiautomaatide võrgustik aitab vähendada Kagu-Eesti hajaasustusega alade inimeste aja- ja kütusekulu, tuues võimalikult palju teenuseid ja kaupu pere pakiautomaati. Ideed esitlesid Valga valla kommunikatsioonijuht Põim Kama ja rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna nõunik Sulev Valner.

Kaugtöö paradiis Kagu-Eestis on idee, mille eesmärk on 2020. aastaks käivitada kaugtöö võimaluste pakkujate võrgustik, mis koosneks riigimajadest, ettevõtetele lühikeseks ajaks kaugtööturismi sihtkohti pakkuvatest eraettevõtjatest ning kohaliku kogukonna, omavalitsuse ja ettevõtjate koostöös sündivatest kaugtööpesadest. Aastaks 2030 on eesmärk muuta kaugtöökohad Kagu-Eesti suurimaks tööandjaks. Ideed esitles ettevõtja Kuldar Leis.

Kohaliku kogukonna parem lõimimine omavalitsuste kriisiplaanidesse on algatus, et asutused, organisatsioonid ja inimesed teaksid paremini, kuidas kriisi korral toimida. Algatust vedas Valgamaa arenguagentuuri siseturvalisuse võrgustike koordinaator Aet Arula-Piir.

Programm «Tagasi koju» koondaks noorte Kagu-Eestisse tagasi meelitamise teenused ja toetused ühte kohta. Kava esitles rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna nõunik Magnus Urb.

Kagu-Eesti tööstusalade arendamine omavalitsuste, riigi ja maakondlike arenduskeskuste koostöös on algatus, et ka Kagu-Eestis tekiks võimalus alustada kaasaegsel ettevõtlus- ja tööstustaristul uusi ettevõtmisi ja laiendada olemasolevaid. Algatust esitles Tõrva vallavanem Maido Ruusmann.

Innovaatilise Kagu-Eesti algatuse eesmärk on toetada Kagu-Eestisse innovatsiooni edendava keskkonna loomist. Selleks luuakse maakondlike arenduskeskuste juurde võrgustik, mis püüaks kinni asjalikud ja innovaatilised mõtted ja aitaks neile leida teostajaid. Algatust esitles Põlva abivallavanem Janika Usin.

Kogukonda toetava transpordi eesmärk on suurendada Kagu-Eestis kõvakattega riigiteede hulka, ennekõike arvestades vajadust vähendada Kagu-Eesti aegruumilisi vahemaid ja toetada piirkonna arengut. Algatust esitles Kanepi vallavanem Piret Rammul.

Välitöödel alguse saanud kavade edenemist hakkab seirama rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakond. Vahekokkuvõte lahenduste ellurakendumisest tehakse aasta pärast, mille järel on võimalik leida viise turgutada ka neid algatusi, mille käivitamine pole vahepealsel ajal õnnestunud.

Tagasi üles