Ranitsatoetus ulatub 100 kuni 300 euroni

  • Suurimat toetust maksab kooliminejatele Setomaa vald.
  • Räpina vald toetab kõiki valla õppureid.
  • Valdavalt on toetussumma suurus 100 eurot.

Valdades jagatav koolitoetus pakub paljudele peredele olulist tuge.

FOTO: Elmo Riig/SAKALA

Lõuna-Eesti omavalitsused maksavad septembris kooliteed alustavatele lastele ranitsatoetust 100–300 eurot. Suurimat tuge pakub kooliminejate peredele Setomaa vald, kus 1. klassi astujaid toetatakse 300 euroga. Silma paistab ka Räpina vald, kes toetab kõiki valla õpilasi 50 euroga.

Põlva-, Valga- ja Võrumaa 11 omavalitsuse keskmine ranitsatoetus on enam kui 130 eurot. Valdavalt on see summa 100 eurot: nii suurt toetust jagavad Antsla, Otepää, Rõuge, Tõrva ja Võru vald ning Võru linn.

Kõige heldem on väikseima elanike arvuga Setomaa vald, kes toetab kooliastujat 300 euroga. Setomaa vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Merike Tein kinnitas, et ranitsatoetuse suuruse otsustas volikogu.

Keskmisest suuremaid toetusi maksavad koolitee alustajatele veel Kanepi vald (200 eurot), Valga vald (160 eurot) ja Põlva vald (150 eurot). Kõik toetused on jäänud 2018. aasta tasemele.

Teistest eristub Räpina, kus pärast valdade ühinemist toetused ühtlustati. Kõik valda sisse kirjutatud ja omavalitsuse neljas koolis käivad lapsed saavad septembris toetust 50 eurot. Valla munitsipaalkoolis õppiva või õppima asuva lapse elukoht peab olema rahvastikuregistri järgi Räpina vallas. Samuti võivad toetust saada lapsed, kes asuvad mujale õppima maakondliku nõustamiskomisjoni soovitusel.

«Räpina vald on taganud igale valla lapsele põhihariduse omandamise eeldused kodule lähimas põhikoolis, et koolivõrk vallas säiliks. Eesmärk on toetada peresid, kes sellele kaasa aidanud,» selgitas Räpina vallavalitsuse sotsiaalhoolekandespetsialist Katrin Taimre. «Kui laps ei ole asunud õppima munitsipaalkooli, on see tema ja ta vanemate valik või tulenevad põhjused lapse hariduslikest erivajadustest.»

Antsla vallas väärib märkimist kohaliku eraettevõtja abi. Valla suurim tööandja, mööblitootja Antsla-Inno AS, kingib igale esimesse klassi astujale ranitsa. See tava on kestnud juba üle kümne aasta.

Ranitsatoetused

FOTO: LEPM

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles