Õiguskantsler: hooldekodude tegevusjuhendajad peavad koolituse läbima

Hooldekodu.

FOTO: Urmas Luik/Pärnu Postimees /

Psüühikahäiretega inimeste hooldekodudes ei ole paljud tegevusjuhendajad läbinud kohustuslikku koolitust, märgib õiguskantsler kahe hooldekodu kontrollkäigu kokkuvõtetes.

Nii Valkla kui Sillamäe Kodu puhul ei saa rahul olla sellega, et kõik tegevusjuhendajad ei ole käinud seadusega nõutud koolitustel. Tegevusjuhendajate oskustest ja teadmistest sõltub otseselt ööpäevaringset erihooldusteenust saavate inimeste ohutus ning heaolu.

Juhendajaid on küll seadusega nõutud arv, kuid selleks, et tagada hooldekodu keeruliste psüühikahäiretega klientidele individuaalsem lähenemine, nende kaasamine juhendatud tegevustesse ja turvaline elukeskkond, oleks neid vaja rohkem.

Alates 2020. aastast ei piisa tegevusjuhendajana  töötamiseks vaid kohustuslikule koolitusele registreerumisest. Pidades silmas hooldekodu elanike huve ja psüühikahäiretega inimeste eripärast hooldus-  ja abivajadust, on hooldekodude töötajatele kehtestatud spetsiifilised koolitusnõuded.

Koolitamata töötajad ei pruugi teadmatusest osata olukordi adekvaatselt hinnata, nad ei pruugi toimida ärevatel hetkedel kliendi parimates huvides ega valida kliendi heaolu ja turvalisuse tagamiseks õigeid meetodeid.

Koolitatud personal oskab süsteemselt arendada ja toetada ka madalama tahteaktiivsusega ning ettearvamatu käitumisega inimesi ning valida selleks kohased võtted.

Sillamäe hooldekodu elanikele tuleks rohkem pakkuda aktiivset ja tööoskusi kujundavat tegevust, mis aitaks päevi sisustada neile sobival moel, seisab kontrollkäigu kokkuvõttes. Samuti vajavad mitmed magamistoad ja hügieeniruumid  remonti ning vananenud sisustus uuendamist.

Kohtumäärusega paigutatakse hoolekandeasutusse inimesed, kes on psüühikahäire tõttu endale või teistele ohtlikud. Sestap peavad Valkla Kodu töötajad olema valmis ootamatuid olukordi lahendama.

Klientide ja töötajate turvalisuse tagamiseks on väga oluline, et kõik töötajad kannaksid kaasas häirenuppu. Nii on tagatud, et ärevas olukorras abi kutsumine ei viibi, märkis õiguskantsler.

Tagasi üles