L, 10.06.2023

Tööandjad: töötute toetused ei tohiks oluliselt suureneda

BNS
Facebook Twitter
Comments
Selleks, et töötukassa vahendite kasutamine oleks jätkusuutlik, tuleks tööandjate hinnangul töötada välja plaan töötukassa teenuste arendamiseks, et paremini toetada inimeste hõives püsimist, hõivesse naasmist ja osalemist elukestvas õppes.
Selleks, et töötukassa vahendite kasutamine oleks jätkusuutlik, tuleks tööandjate hinnangul töötada välja plaan töötukassa teenuste arendamiseks, et paremini toetada inimeste hõives püsimist, hõivesse naasmist ja osalemist elukestvas õppes. Foto: Arvet Mägi / Virumaa Teataja

Eesti Tööandjate Keskliidu hinnangul ei tohiks muuta töötuskindlustushüvitisi ja toetusi praegusel kujul oluliselt heldemaks, kuna see võib vähendada hõives püsimise ja enesearenduse stiimuleid ning suurendada maksukoormust.

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile määruse “Töötuskindlustusmakse määrad aastatel 2020–2023” eelnõu. Eelnõuga jäetaks töötuskindlustusmakse määrad neil aastatel  muutmata, märkis keskliit sotsiaalministeeriumile saadetud kirjas.

Tööandjad aktsepteerivad tuleval aastal maksemäära muutmata jätmist, kuigi eelistaksid nende langetamist. Maksemäärade langetamine on põhjendatud, kuna reservide maht ulatub peagi miljardi euroni ja töötuse määr on rekordiliselt madal.

Selleks, et töötukassa vahendite kasutamine oleks jätkusuutlik, tuleks tööandjate hinnangul töötada välja plaan töötukassa teenuste arendamiseks, et paremini toetada inimeste hõives püsimist, hõivesse naasmist ja osalemist elukestvas õppes.

Samuti ei tohiks muuta töötuskindlustushüvitisi ja toetusi praegusel kujul oluliselt heldemaks, kuna see võib vähendada hõives püsimise stiimuleid ja suurendaks maksukoormust. Ka töötukassa reserve ei tohiks kasutada mittesihtotstarbeliselt muude avalike kulutuste finantseerimiseks, leiavad tööandjad.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles