Otepää poliitik asus tööle Valga vallavalitsusse

2. septembrist on Valga vallavalitsuses ettevõtluse- ja arenguspetsialistina tööl Mare Raid.

FOTO: Valga vallavalitsus

2. septembrist on Valga vallavalitsuses ettevõtluse- ja arenguspetsialistina tööl Mare Raid, kes on asendaja lapsehoolduspuhkusel viibivale ametnikule.

Mare Raid on lõpetanud Pärnu I Keskkooli ning E. Vilde nimelise Pedagoogilise Instituudi vene filoloogina. Raidil on ka pedagoogika ja filoloogia magister.

Raid on Otepää vallavolikogu liige ning on olnud vallavalitsuse liige ja täitnud ka Otepää vallavanema ülesandeid. Ta on töötanud turismispetsialistina ning EAS-i Turismiarenduskeskuses turismikonsultandina. Raid on olnud Pärnumaa kutsehariduskeskuse projektijuht, õppe koordinaator ning kooli juhtkonna liige. Samuti on Raid töötanud Valgamaa Arenguagentuuris maakonna arengustrateegia projektijuhina.

„Pean pakutavat ametikohta heaks võimaluseks panustada oma kogemus ja energia tööpakkumises kirjeldatud ülesannete ning eesmärkide täitmisel. Antud töökohal tegutsemisel pean enda kandidatuuri eeliseks varasemat tegutsemist Otepää kohaliku omavalitsuse ja maakonna arendustegevustes, sealhulgas Valga maakonna arengustrateegia väljatöötamise protsessis osalemist ka Valga valla arengukava koostamisel," sõnas Raid.

Ettevõtluse- ja arenguspetsialisti tööülesanneteks on Valga valla ettevõtluskeskkonna arengu strateegiliste plaanide koostamine, haldamine, ajakohastamine, koordineerimine, täideviimise korraldamine ja jälgimine. Valla ettevõtluskeskkonna arendamise ja tööhõivega seotud küsimuste koordineerimine, koostöövõrgustike loomine ja nende töö korraldamine, valla turundamise koordineerimine investeerimise ja turismi sihtkohana ning elukeskkonnana.

Tagasi üles