Kairi Ruus: eeskujul on laste käitumisele suurem mõju, kui arvame

Kagu jaoskonna piirkonnavanem Kairi Ruus

FOTO: Politsei

Linnatänavatel on praegu märgata tihedamat liiklemist. Seda nii sõiduteedel kui ka kõnniteedel, kus askeldavad ühtaegu ringi nii ratturid kui ka jalakäijad. Suurte seas on varasemast enam ka pisikesi liiklejaid, kellest mõned teevad seal kindlasti oma elu esimesi omapäi liikumise katsetusi.

Paljud vanemad on oma lastele aegsasti selgeks õpetanud reeglid, kuidas ohutult kodust poodi, sõbra juurde ja kooli liikuda. Kuid lisaks selgeks õpetatud käitumisreeglitele jälgivad lapsed vanemate ja õdede-vendade eeskuju. Seega on ääretult oluline, milliseid signaale ning õpetusi oma järglastele ja lähisugulastele vaikimisi eeskujuga anname.

Püüame siis ikka nii, et lisaks tublidele lastele lähevad ka nende vanemad üle tee vaid selleks ette nähtud kohas ning autoroolis foori taga ei loe päevauudiseid ega saada perepeale sõnumiga toidunimekirju.

Väikesed maailmaavastajad teevad ikka nii, nagu nad on näinud oma vanemaid tegemas. Mõelge korraks sellele, kas te ise vanemana kinnitate turvavöö nii autos kui ka bussis. Kui vastus on jaatav, ei ole ilmselt liialt vaja peljata, kas teie laps koolibussis ikka oma rihma kinni paneb. Piisab vaid koolitee algul tarviliku tarkuse meelde tuletamisest ning ohutu sõit on tagatud kõigile.

Kui te aga pole sellest oma lapsega rääkinud ning olete oma tegudega suisa vastupidist ette näidanud, siis on nüüd küll tagumine aeg liiklusturvalisust puudutav loeng ette võtta ning mis kõige tähtsam, sellest mõlemal ka õppida ja järeldused teha.

Bussid ja autod ei ole aga ainsad võimalused, millega lapsed õppeasutuste juurde liiguvad. Üksjagu õpilasi käib kooliteed jala, teine osa aga rataste või tõukeratastega. Nemadki peavad olema kursis kooliteel varitsevate ohtudega ning teadmistega, kuidas ühelt poolt teed turvaliselt teisele poole pääseda. Selleks soovitame eeskätt algklasside laste vanematel, aga miks mitte ka suuremate laste peredel oma põnnidega koolitee koos läbi käia ning seejuures lapse silmade kõrguselt temaga üheskoos marsruut läbi analüüsida ning kõige turvalisem teekond välja valida.

Koolitrepil ei jagata kõige lähemale sõitnud autojuhile medaleid ning igal koolijütsil on õigus ilma sõidukite vahel slaalomit tegemata uksest sisse pääseda.

Siinjuures palume teravat tähelepanu ka autojuhtidelt, kes peavad nüüdsest taas arvestama suurema laste hulgaga linnas. Palun arvestage, et nad on ikka ettearvamatud ning püüdke teha kõik endast olenev, et igaühe koolitee oleks turvaline. Kui vaja, siis aeglustage juba aegsasti enne koolimaja juurde jõudmist või suuremat hulka lapsi märgates. Hoidke nendega silmsidet, et nad näeks, et autojuht on neid märganud ja on valmis neid üle tee või mõnest teeotsast välja laskma.

Üksteisega arvestamist palume ka kõikidelt nendelt vanematelt, kes oma lapsi autoga kooli toovad. Koolitrepil ei jagata kõige lähemale sõitnud autojuhile medaleid ning igal koolijütsil on õigus mõnusalt ja mugavalt ilma sõidukite vahel slaalomit tegemata uksest sisse pääseda.

Medalit väärib hoopis see pere, kes on turvalise koolitee kulgemise ja liikluses osalemise põhitõed omale varakult selgeks teinud ning arvestab ka kõigi teiste koolikaaslaste ning nende peredega.

Panuse turvalise kooliaja algusesse anname aga loomulikult meiegi. Nii nagu varasematelgi aastatel, on politsei ka praegu traditsiooniliselt suurendatud jõududega kooliaasta alguse puhul liiklust rahustamas ja tähelepanu juhtimas liiklusohtlikele kohtadele teedel, tänavatel ja õppeasutuste läheduses. Oleme oma tegevusi plaaninud selliselt, et oleksime eelkõige abistajate ja toetajatena kohtades, kus meid kõige enam vajatakse.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles