Omavalitsused arendavad eakatele mõeldud teenuseid

Õendus- ja hoolduskeskus. 

FOTO: Mailiis Ollino

Võrumaa omavalitsused osalevad vaimse tervise häiretega eakatele suunatud hoolekandeteenuste arendamises Võrumaal.

Eesmärk on leida vaimse tervise probleemidega (näiteks dementsus, depressioon, ärevus) eakatele ja nende peredele võimalikult tõhus, vajadustest lähtuv,osapooli ühendav ja Võrumaa oludesse sobiv toetavate teenuste mudel. Eelkõige on siht aidata inimestel end ise aidata.

Projekt kestab 1. jaanuarist 2020 31. detsembrini 2021. Rahastaja on Euroopa Sotsiaalfond, juhtivpartner Võrumaa arenduskeskus ning partnerid Võru linnavalitsus, Antsla, Rõuge, Võru ja Setomaa vallavalitsus ning MTÜd Elu Dementsusega ja Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus.

Sotsiaalkindlustusameti statistika alusel oli ainuüksi Võrus 31. mai 2019 seisuga 2730 puudega inimest. 

Tagasi üles